Voordelen AEO

Door de introductie van de Authorised Economic Operator-status, bestaat de goederenstroom voor de Douane uit twee delen:

 • goederen van bedrijven met een AEO-vergunning, en
 • goederen van bedrijven zonder AEO-vergunning 

Aan bedrijven met een AEO-vergunning bieden wij bepaalde faciliteiten.

Voordelen voor de houder van een AEO-vergunning zijn:

 • minder fysieke- en documentcontroles
 • voorrang bij controle als uw bedrijf voor controle is geselecteerd
 • op verzoek kan een controle op een bepaalde plaats plaatsvinden
 • geen controle op eerder gecontroleerde criteria bij een latere vergunningaanvraag

Houders van een AEO-vergunning 'Veiligheid' of de combinatie van de vergunningen 'Douanevereenvoudigingen en Veiligheid' hebben ook de volgende voordelen:

 • voorafgaande kennisgeving bij controles
 • minder gegevens verstrekken in de summiere aangifte
 • erkenning AEO-vergunning veiligheid (AEO-S) door andere landen (buiten de EU)

Houders van een AEO-vergunning 'Douanevereenvoudigingen' of de combinatie van de vergunningen 'Douanevereenvoudigingen en Veiligheid' hebben ook het volgende voordeel:

 • kennisgeving douanecontrole bij voorafaangiften

Kennisgeving douanecontrole bij summiere aangifte en aangifte tot tijdelijke opslag

Hebt u een AEO-vergunning en hebt u een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS) ingediend? Of een aangifte tot tijdelijke opslag (ATO)? Dan sturen wij u vooraf een kennisgeving douanecontrole bij het binnenbrengen van goederen. Dat kan als u een van de volgende vergunningen hebt:

 • een AEO-vergunning Veiligheid (AEO-S)
 • een gecombineerde vergunning Douanevereenvoudigingen en Veiligheid

Hebt u geen AEO-vergunning? Dan krijgt u de kennisgeving douanecontrole pas op het moment dat de goederen worden gelost.

Bent u afhandelaar (luchtzijde) of stuwadoor (maritiem) en hebt u een AEO-vergunning Veiligheid (AEO-S) of een gecombineerde AEO-vergunning? Dan krijgt u ook bericht over een voorgenomen douanecontrole.

Wij sturen niet altijd een kennisgeving. Bijvoorbeeld als de kennisgeving de controle of de resultaten kan beïnvloeden. En in sommige gevallen mogen wij de kennisgeving op grond van bijzondere wetgeving niet vooraf geven.

Kennisgeving douanecontrole bij voorafaangifte

Hebt u een AEO-vergunning en hebt u een voorafaangifte ingediend? Dan sturen wij u vooraf een kennisgeving douanecontrole. Dat kan als u een van de volgende vergunningen hebt:

 • een AEO-vergunning Douanevereenvoudigingen (AEO-C)
 • een gecombineerde vergunning Douanevereenvoudigingen en Veiligheid

Hebt u deze AEO-vergunning niet? Dan krijgt u de kennisgeving douanecontrole pas op het moment dat de goederen worden aangebracht.

Wij sturen niet altijd een kennisgeving. Bijvoorbeeld als de kennisgeving de controle of de resultaten kan beïnvloeden. En in sommige gevallen mogen wij de kennisgeving op grond van bijzondere wetgeving niet vooraf geven.

Wederzijdse erkenning

De Europese Commissie werkt met een aantal landen aan wederzijdse erkenning van de AEO-vergunning Veiligheid (AEO-S).
Hebt u bij uw AEO aanvraag aangegeven dat uw gegevens voor wederzijdse erkenning mogen worden uitgewisseld? Dan kunt bij uitvoer naar derde landen waarmee de EU overeenkomsten voor wederzijdse erkenning is afgesloten voor faciliteiten in aanmerking komen. De EU heeft overeenkomsten afgesloten met:

 • Japan
 • Verenigde Staten
 • China

Overeenkomst met Japan

Hebt u bij uw AEO aanvraag aangegeven dat uw gegevens voor wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen (AEO-vergunning Veiligheid - AEO-S) mogen worden uitgewisseld? 
Dan gaat dat met Japan gaat automatisch.

Overeenkomst met de Verenigde Staten

Hebt u bij uw AEO aanvraag aangegeven dat uw gegevens voor wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen (AEO-vergunning Veiligheid - AEO-S) mogen worden uitgewisseld? 
Met de VS is dit heel specifiek geregeld. In de vorm van Vragen en Antwoorden (Frequently Asked Questions EU – US Mutual Recognition Decision) wordt duidelijk gemaakt wat de ondernemer moet doen om van de voordelen van de erkenning te genieten.
(Vanaf onze site gaat u naar de Engelstalige versie op de website van de Europese Unie).

Overeenkomst met China

Hebt u bij uw AEO aanvraag aangegeven dat uw gegevens voor wederzijdse erkenning van veiligheidscertificeringen (AEO-vergunning Veiligheid - AEO-S) mogen worden uitgewisseld? 
Dan vindt de uitwisseling van de gegevens geautomatiseerd plaats. Om voor facilitering in aanmerking te komen moet u:

 • zaken doen met een ACE-houder in China, en 
 • bij het uitwisselen van informatie het aan u toegekende AEO EORI nummer meezenden

Zie voor meer informatie de Frequently Asked Questions EU-China Mutual Recognition Decision (Vanaf onze site gaat u naar de Engelstalige versie op de website van de Europese Unie)..

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.