EORI-database

De Europese Unie registreert voor de douaneautoriteiten van de verschillende lidstaten alle EORI-nummers centraal in de EORI-database.

De volgende gegevens worden van iedere marktdeelnemer bijgehouden:

 1. EORI-nummer
 2. volledige naam
 3. vestigingsadres/woonplaatsadres: het volledige adres van de plaats waar de persoon gevestigd/woonachtig is, inclusief het identificerend kenmerk van het land of gebied (tweeletterige ISO-landcode)
 4. bij marktdeelnemers met de hoofdvestiging buiten het douanegebied van de Unie: is sprake van een vestiging als bedoeld in artikel 5 (definities 31 en 32) van het Douanewetboek van de Unie, in gecodeerde vorm (ja/nee)
 5. btw-identificatienummer(s), als deze zijn gegeven door een lidstaat
 6. rechtsvorm zoals vermeld in de oprichtingsakte (indien van toepassing)
 7. oprichtingsdatum of, in het geval van een natuurlijke persoon, de geboortedatum
 8. soort persoon in gecodeerde vorm als bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Wetboek. De desbetreffende codes zijn:
  • natuurlijke persoon
  • rechtspersoon
  • vereniging van personen
 9. contactgegevens: naam van de contactpersoon, adres, en telefoon- en/of faxnummer en/of e-mailadres  
 10. bij personen die niet in het douanegebied van de Unie gevestigd zijn: identificatienummer(s) dat of die voor douanedoeleinden aan de betrokkene is of zijn toegekend door de bevoegde autoriteiten van het derde land waarmee een overeenkomst voor wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken is gesloten. Dit identificatienummer of deze identificatienummers moet(en) het identificerend kenmerk van het land of gebied bevatten.
 11. voornaamste economische activiteit, gecodeerd op viercijferniveau volgens de Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE), zoals opgenomen in het ondernemingenregister van de betrokken lidstaat (indien van toepassing)
 12. vervaldatum van het EORI-nummer (indien van toepassing)
 13. toestemming voor de openbaarmaking van de in de punten 1, 2 en 3 opgenomen persoonsgegevens, als deze is gegeven
  Hebt u een eenmanszaak? Dan kunt u geen toestemming geven voor publicatie van deze persoonsgegevens.
 14. uw AEO-status (indien van toepassing)

De Europese en Nederlandse wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens geldt voor de EORI-database. 

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.