EORI-nummer - Algemeen

Alle in de Europese Unie (EU) gevestigde en actieve Economic Operators (marktdeelnemers) moeten beschikken over een EORI-nummer.
(EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

Met dit nummer kunnen marktdeelnemers in alle lidstaten op dezelfde manier worden geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiencyvoordelen op. Een marktdeelnemer is 'elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die in het kader van zijn bedrijf activiteiten uitvoert waardoor hij een relatie heeft met de Douane'.

U bent verplicht om het EORI-nummer bij alle douanehandelingen te (laten) gebruiken als identificatienummer in de gegevensuitwisseling met de Douane. Ook wanneer u deze douanehandelingen verricht in andere lidstaten van de EU. 

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.