Single Window maritiem en lucht

Het Maritime Single Window (MSW) in Nederland is ontwikkeld voor de uitwisseling van maritieme meldingen, zoals voorgeschreven in de Europese Richtlijn 2010/65. Via het MSW kunt u digitaal alle meldingen doorgeven voor de Douane, de Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie en NCA SafeSeaNet. Dat hoeft voortaan maar 1 keer. De verschillende organisaties wisselen de gegevens van uw melding vervolgens onderling uit.

Planning implementatie van het MSW
Voor wie is het MSW bedoeld?
Voor welke meldingen gebruikt u het MSW?
Wat verandert er met het MSW?
Wat kunt u zelf doen voor de implementatie?
Veelgestelde vragen
Nieuws over MSW
Noodprocedure MSW
Nieuwsbrieven en meer informatie

Planning implementatie van het MSW

Sinds 18 oktober 2016 zijn de grotere havens in Nederland met hun havensystemen aangesloten op het MSW voor de meldingen over vervoermiddelen. Het gaat om:

 • Port of Den Helder
 • Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen inclusief Sluiskil en Sas van Gent)
 • RHM Westerschelde (Breskens, Hansweert en ankerplaatsen Everingen en Put van Terneuzen)
 • Port of Amsterdam
 • Port of Rotterdam
 • Haven Harlingen
 • Haven Scheveningen
 • Groningen Seaports (Eemshaven en Delfzijl)

Op 25 november 2016 hebben de samenwerkende overheden (Rijkswaterstaat, Douane, Veiligheid en Justitie, Defensie en Logius) besloten dat de wijziging voor de meldingen van personen aan boord (PAX) in fases ingevoerd wordt:

 • per 8 december 2016 voor de port agents
 • per 1 februari 2017 voor de crew agents en cruiseschepen

Vanaf 1 mei 2017 kunt u via het MSW ook meldingen doen voor de douaneprocessen ‘Binnenbrengen’, ‘Uitgaan’ en ‘Provianderen’. Dit geldt voor de maritieme sector en de luchtvrachtsector.

Voor wie is het Maritime Single Window bedoeld?

Het meldingssysteem van het Maritime Single Window is bedoeld voor:

 • kapiteins
 • reders
 • scheepsagenten

Zij zijn verplicht om de meldingen in de nieuwe structuur (WCO 3.5) in te sturen.

Voor de kleinere visserij en de ‘Bruine Vloot’ geldt maatwerk.

Twijfelt u of er voor u iets verandert? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane.  

Voor welke meldingen gebruikt u het Maritime Single Window?

Via het Maritime Single Window meldt u:

 • de verwachte aankomst- of vertrektijd van het schip
 • de aankomst- of vertrektijd van het schip
 • de ladinggegevens
 • het aantal personen aan boord (PAX)
 • de scheepsvoorraden
 • de bezittingen van de bemanning
  U bent verplicht om een opgave van persoonlijke bezittingen van de bemanning aan boord te hebben. Dit hoeft geen digitaal bericht te zijn.
 • het aanwezige afval en residuen
 • de veiligheidsinlichtingen
 • de uitgebreide inspectie op basis van Safe Sea Net (optioneel)

Vanaf 1 mei 2017 kunt u via het MSW ook meldingen doen voor de douaneprocessen ‘Binnenbrengen’, ‘Uitgaan’ en ‘Provianderen’. Dit geldt voor de maritieme sector en de luchtvrachtsector.

Wat verandert er met het MSW?

Het MSW wordt in 2 fases ingevoerd. In de eerste fase gaat het om berichten over vervoermiddelen en het bericht personen aan boord (PAX). Onder de tweede fase vallen de douaneprocessen ‘Binnenbrengen’, ‘Uitgaan’ en ‘Provianderen’.

Eerste fase

Op dit moment doet u de meldingen over vervoermiddelen en personen aan boord via de systemen die de havenautoriteiten aanwijzen.

Wat gaat er veranderen?

 • U meldt nu dezelfde vervoermiddelgegevens aan meerdere overheidsorganisaties. Deze gegevens meldt u straks nog maar 1 keer, bij het havensysteem dat de havenautoriteit aanwijst. Dit systeem stuurt de gegevens aan het MSW door. Deze gegevens hoeft u dus niet meer apart te melden bij de Douane en bij de Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie.
 • U moet de reisinformatie van de laatste 10 bezochte havens kunnen tonen.
 • De melding personen aan boord (PAX) kunt u niet meer op papier doen. Deze meldingen aan de Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie moet u voortaan digitaal doen via een B2SW-bericht.

Tweede fase

Vanaf 1 mei 2017 kunt u de meldingen aan de Douane voor de douaneprocessen ‘Binnenbrengen’, ‘Uitgaan’ en ‘Provianderen’ alleen nog digitaal doen via MSW. Dit geldt voor de maritieme sector en de luchtvrachtsector. Alle meldingen moet u volgens het WCO-datamodel 3.5 aanleveren aan het MSW.
We geven u graag voldoende voorbereidingstijd voor deze verandering. Daarom hebt u tot uiterlijk 1 oktober 2017 de tijd om u aan te sluiten op MSW.

Wat kunt u zelf doen voor de implementatie?

Vanaf het moment dat het MSW start, bent u als kapitein, reder of scheepsagent verplicht om meldingen in de nieuwe structuur (WCO 3.5) in te sturen.

Of u zelf een wijziging in uw proces of systeem moet doorvoeren is afhankelijk van de eventuele beschikbaarheid van applicaties van de softwareleveranciers, die er namens de markt voor zorgen dat de gegevens in het juiste formaat aan het MSW aangeleverd worden.

 • Bouwt u uw eigen aangiftesoftware? Of ontwikkelt u zelf een koppeling met de overheid om rechtstreeks meldingen in te sturen? Download dan via OSWO de Message Implementation Guidelines (SW-MIG).
 • Maakt u gebruik van de diensten van een agent, al dan niet via webschermen, zoals een portsysteem? Of van een softwareprogramma dat u niet zelf in beheer hebt? Neem dan contact op met uw agent of softwareleverancier. U blijft zelf verantwoordelijk voor het insturen van de berichten in het juiste formaat.

Veelgestelde vragen

Bij de veelgestelde vragen vindt u ook veel informatie over MSW.

Nieuws over MSW

Bij nieuws vindt u nieuwsberichten over Maritime Single Window. Selecteer bij Onderwerp: 'Maritime Single Window (MSW)'.

Noodprocedure MSW

Hebt u een storing in de computerverbinding met de Douane of een van de andere betrokken partijen? Of is er een storing in de automatiseringssystemen? In de noodprocedure MSW leest u wat u kunt doen om uw logistieke proces op gang te houden.

Informatie gepland onderhoud

Informatie over de beschikbaarheid van de informatiesystemen van de partijen die betrokken zijn bij MSW en over gepland of ongepland onderhoud aan die systemen vindt u ook op de site van Nationale Helpdesk Douane.

Nieuwsbrieven en meer informatie

Wilt u meer weten over het Maritime Single Window? Bijvoorbeeld over de planning van de implementatie? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief MSW. Dat kan door een e-mail te sturen naar de Nationale Helpdesk onder vermelding van ‘Nieuwsbrief MSW’.

Daarnaast houden wij periodiek regionale voorlichtingssessies. Meer informatie daarover vindt u op onze site en in de nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat

Rijswaterstaat heeft ook een aantal nieuwsbrieven en publicaties over MSW.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.