Single Window voor maritiem en lucht

Het Maritime Single Window (MSW) in Nederland is ontwikkeld voor de uitwisseling van maritieme meldingen, zoals voorgeschreven in de Europese Richtlijn 2010/65. Via het MSW kunt u elektronisch alle meldingen doorgeven voor de Douane en de Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie. U hoeft een melding nog maar enkelvoudig door te geven. De havenautoriteit zorgt ervoor dat meldingen die zij krijgt, ook via MSW wordt doorgegeven aan de NCA SafeSeaNet. De verschillende overheidsorganisaties ontvangen dan allen de melding.

De 1e fase van het MSW is in februari 2017 voltooid. In de volgende fase worden de overige meldingen voor de douaneprocessen 'Binnenbrengen', 'Uitgaan' en 'Provianderen' gekoppeld aan het MSW. Omdat dit voor de maritieme sector én voor de luchtvrachtsector geldt, klopt de naam MSW niet meer helemaal. Daarom spreken we voortaan van het Single Window voor maritiem en lucht.

Planning implementatie Single Window voor maritiem en lucht
Voor wie is het Single Window voor maritiem en lucht bedoeld?
Voor welke meldingen gebruikt u het Single Window voor maritiem en lucht?
Wat is er in de 1e fase gebeurd?
Wat verandert er in de 2e fase?
Wat kunt u zelf doen voor de implementatie?
Veelgestelde vragen
Nieuws over Single Window voor  maritiem en lucht
Noodprocedure Single Window voor maritiem en lucht
Nieuwsbrieven en meer informatie

Planning implementatie Single Window voor maritiem en lucht

Alle grotere havens in Nederland zijn nu met hun havensystemen aangesloten op het Single Window voor maritiem en lucht voor de meldingen over vervoermiddelen. PAX-systemen zijn aangesloten voor de meldingen voor personen (bemanning en passagiers).

Voor de maritieme havens gaat het om:

 • Port of Den Helder
 • Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen inclusief Sluiskil en Sas van Gent)
 • RHM Westerschelde (Breskens, Hansweert en ankerplaatsen Everingen en Put van Terneuzen)
 • Port of Amsterdam
 • Port of Rotterdam
 • Haven Harlingen
 • Haven Scheveningen
 • Groningen Seaports (Eemshaven en Delfzijl)

Vanaf 1 september 2017 kunt u via het Single Window voor maritiem en lucht alle meldingen doen voor de douaneprocessen 'Binnenbrengen', 'Uitgaan' en 'Provianderen'. Dit geldt voor de maritieme sector en de luchtvrachtsector.

Voor wie is het Single Window voor maritiem en lucht bedoeld?

Het meldingssysteem van het Single Window voor maritiem en lucht is bedoeld voor:

 • kapiteins
 • reders
 • scheepsagenten
 • luchtvaartmaatschappijen
 • luchtvrachtafhandelaren
 • scheepsleveranciers

Zij zijn verplicht om de meldingen in de nieuwe structuur conform de MIG voor Single Window (gebaseerd op WCO-datamodel) in te sturen.

Twijfelt u of er voor u iets verandert? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane.  

Voor welke meldingen gebruikt u het Single Window voor maritiem en lucht?

Voor de maritieme sector:

 • meldingen aan de Douane over de processen 'Binnenbrengen', 'Uitgaan' en 'Proviandering'
  • voormelding van aankomst en voormelding van vertrek van het schip
  • aangiftes die de lading betreffen
  • scheepsvoorraden
  • proviand
 • meldingen aan de Grensbewaking:
  • voormelding van aankomst en voormelding van vertrek van het schip
  • personen aan boord (PAX)

Voor de luchtvrachtsector:

 • voormelding van aankomst van het vliegtuig
 • de daadwerkelijke aankomst van het vliegtuig
 • aangiftes die de lading betreffen

Wat is er in de 1e fase gebeurd?

De 1e fase van het Single Window voor maritiem en lucht is op 1 februari 2017 voltooid.

U meldt nu dezelfde vervoermiddelgegevens aan meerdere overheidsorganisaties. Deze gegevens meldt u nog maar 1 keer. Voor maritiem vervoer is dat bij het havensysteem dat de havenautoriteit aanwijst. Dit systeem stuurt de gegevens aan het Single Window voor maritiem en lucht door. Deze gegevens hoeft u dus niet meer apart te melden bij de Douane en bij de Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie.

De melding personen aan boord (PAX) kunt u niet meer op papier doen. Deze meldingen aan de Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie doet u elektronisch via het Single Window.

Wat verandert er in de 2e fase?

Vanaf 1 september 2017 kunt u alle meldingen aan de Douane voor de douaneprocessen 'Binnenbrengen', 'Uitgaan' en 'Provianderen' elektronisch doen via het Single Window voor maritiem en lucht. Dit geldt voor de maritieme sector en de luchtvrachtsector. Alle meldingen moet u volgens de SW MIG (gebaseerd op het WCO-datamodel) aanleveren aan het Single Window voor maritiem en lucht.

We geven u graag voldoende voorbereidingstijd voor deze verandering. Daarom hebt u tot uiterlijk 29 december 2017 de tijd om aan te sluiten op het Single Window voor maritiem en lucht. Wij adviseren u om tijdig afspraken te maken voor het aansluiten. En om de periode tot 1 september 2017 te gebruiken om het berichtenverkeer te testen zodat het aansluiten daarna soepel kan worden gerealiseerd.

Wat kunt u zelf doen voor de implementatie?

Vanaf het moment dat de 2e fase van het Single Window voor maritiem en lucht start (uiterlijk op 29 december 2017), bent u als melder verplicht om meldingen in de nieuwe berichtenstructuur (conform SW MIG gebaseerd op WCO-datamodel) in te sturen.

Of u zelf een wijziging in uw proces of systeem moet doorvoeren is afhankelijk van de eventuele beschikbaarheid van applicaties van de softwareleveranciers, die er namens de markt voor zorgen dat de gegevens in het juiste formaat aan het Single Window voor maritiem en lucht aangeleverd worden.

 • Bouwt u uw eigen aangiftesoftware?  Download dan via OSWO de Message Implementation Guidelines (SW-MIG).
 • Maakt u gebruik van de diensten van een agent, al dan niet via webschermen, zoals een portsysteem? Of van een softwareprogramma dat u niet zelf in beheer hebt? Neem dan contact op met uw agent of softwareleverancier. U blijft zelf verantwoordelijk voor het insturen van de berichten in het juiste formaat.

Veelgestelde vragen

Bij de veelgestelde vragen op rijkswaterstaat.nl vindt u ook veel informatie over het Single Window voor maritiem en lucht.

Nieuws over Single Window voor maritiem en lucht

Bij nieuws vindt u nieuwsberichten over het Single Window voor maritiem en lucht. Selecteer bij Onderwerp: 'Single Window voor maritiem en lucht'.

Noodprocedure Single Window voor maritiem en lucht

Hebt u een storing in de computerverbinding met de Douane of een van de andere betrokken partijen? Of is er een storing in de automatiseringssystemen? In de noodprocedure voor Single Window voor maritiem en lucht leest u wat u kunt doen om uw logistieke proces op gang te houden.

Informatie gepland onderhoud

Informatie over de beschikbaarheid van de informatiesystemen van de partijen die betrokken zijn bij Single Window voor maritiem en lucht en over gepland of ongepland onderhoud aan die systemen vindt u ook op de site van Nationale Helpdesk Douane.

Nieuwsbrieven en meer informatie

Wilt u meer weten over het Single Window voor maritiem en lucht? Bijvoorbeeld over de planning van de implementatie? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief Single Window voor maritiem en lucht. Dat kan door een e-mail te sturen naar de Nationale Helpdesk onder vermelding van ‘Nieuwsbrief Single Window voor maritiem en lucht’.

Daarnaast houden wij periodiek regionale voorlichtingssessies. Meer informatie daarover vindt u op onze site en in de nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven Rijkswaterstaat

Rijswaterstaat heeft ook een aantal nieuwsbrieven en publicaties over Single Window voor maritiem en lucht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.