Provianderen / Bunkeren

Wilt u proviand of bunkers aan boord van een zeeschip brengen? Dan moet u eerst de Douane informeren. U meldt de zending uiterlijk 2 uur voor aflevering van de goederen aan boord met het Meldingsformulier proviand / bunkers. Het ingevulde formulier verstuurt u per e-mail of (voor proviand naar keuze) via een elektronisch bericht. Na melden van uw zending hoeft u de goederen niet bij het douanekantoor aan te brengen, maar kunt u ze op het door u aangegeven tijdstip direct aan boord brengen.

Meldingen voor provianderen vanaf 1 september 2017 alleen nog digitaal

Vanaf 1 september 2017 kunt u de meldingen aan de Douane van voorgenomen proviandleveringen alleen nog digitaal doen via het Maritime Single Window. Dit geldt voor proviandeurs en scheepsleveranciers. De invoering van fase 2 van het Maritime Single Window brengt deze verplichting met zich mee.

Voorbereidingstijd

Om u voldoende voorbereidingstijd te geven, hebt u nog tot 29 december 2017 de tijd om u aan te sluiten op het Maritime Single Window en de meldaanpassing door te voeren. Wij adviseren u contact op te nemen met een softwareleverancier die voor u het elektronische bericht kan verzorgen. Vanaf 29 december 2017 worden uw meldingen per e-mail niet meer in behandeling genomen.

Noodprocedure

De huidige veelgebruikte meldwijze van het sturen van een e-mail met bijlage naar de postbus douane.drh.proviand.maasvlakte@belastingdienst.nl wordt na 29 december 2017 alleen nog als noodprocedure achter de hand gehouden. U mag deze mogelijkheid dan alleen nog gebruiken als de Douane u daarvoor toestemming verleent.

Vragen

Hebt u vragen over deze verandering? Mail ons dan via: douane.dlk.im.proviand@belastingdienst.nl

Huidige meldwijze: per mail en elektronisch

U meldt de zending uiterlijk 2 uur voor aflevering van de goederen aan boord. Een veelgebruikte meldwijze is per e-mail, met daarin als bijlage het ingevulde Meldingsformulier proviand / bunkers. Maar u kunt momenteel voor proviand ook al via een elektronisch bericht uw melding doen van goederen die u gaat provianderen. Dit kan met een Registratie elektronisch berichtenverkeer proviand.

Hebt een melding per e-mail gedaan? Dan kan u gevraagd worden alle bescheiden te overleggen. Hebt u een Registratie elektronisch berichtenverkeer? Dan kan u, nadat u de melding hebt gedaan, worden gevraagd alle bescheiden digitaal te overleggen. Uiterlijk de volgende werkdag levert u de douaneaangiften en/of de elektronisch Administratieve Documenten (e-AD's) in bij het Centraal meldpunt proviand. 

Voor heel Nederland meldt u proviandzendingen aan bij:
Centraal meldpunt proviand
Douane Rotterdam Haven
Kantoor Maasvlakte
Bosporusstraat 5
3199 LJ  Maasvlakte Rotterdam

E-mailadres: douane.drh.proviand.maasvlakte@belastingdienst.nl

De volgende meldingen dient u in bij douane.ccc.overlading@belastingdienst.nl

  • kennisgevingen voor leveringen van bunkers aan zeeschepen
  • meldingen vanuit een andere EU-lidstaat voor voorgenomen leveringen van zeebunkers in Nederland

Elektronisch berichtenverkeer proviand

Met een Registratie elektronisch berichtenverkeer proviand kunt u digitaal meldingen doen van voorgenomen leveringen van proviand via het automatiseringssysteem Douane Manifest. Omdat alles geautomatiseerd wordt verwerkt, is de doorlooptijd sneller. In deze 'melding proviand' kunt u verwijzen naar de betrokken (weder)uitvoer- en vervoersaangiften.

Doet u deze melding voor goederen die zich onder de (douane)regeling (weder)uitvoer bevinden? Na vertrek van het uitgaande vervoermiddel wordt een bericht 'confirmation of exit' gegenereerd.

Doet u deze melding voor goederen die zich onder de douaneregeling douanevervoer bevinden? En beschikt u over een Vergunning toegelaten geadresseerde? Dan hoeft u het begeleidingsdocument niet in te zenden.

U vraagt die registratie aan met het formulier: 'Aanvraag Registratie elektronisch berichtenverkeer'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.