AES Uitgaan: wat is de planning?

Het proces Uitgaan uit de EU (Single Window) verandert. Nederland moet als EU-lidstaat uiterlijk eind november 2023 voldoen aan de eisen van het DWU, en dus ook het AES. Wij houden u hier op de hoogte van de planning van AES Uitgaan.

Overgangsperiode beëindigd op 30 september 2023

Speelt uw bedrijf een rol bij het exporteren van goederen die de EU verlaten? Dan had u tot 30 september 2023 om over te stappen op AES.

Hebt u vragen over de overgang naar AES?

Veel vragen over de invoering van AES die voor marktpartijen van belang zijn, zijn tijdens een webinar van de Douane aan de orde gekomen. Of kijk bij: AES Uitgaan: waar kunt u terecht met vragen?

Melden transshipmentzendingen verandert vanaf 15 januari 2024

Vanaf 15 januari 2024 verandert de manier waarop bedrijven de Douane informeren over transshipmentzendingen. Deze verandering heeft gevolgen voor exporteurs, expediteurs, vervoerders, cargadoors, stuwadoors en softwareontwikkelaars in de maritieme sector.

Code 705 en de overgang van ECS naar AES Uitgaan

Onder ECS gebruikte u code 705 in het uitgaande manifest. Dat is een verwijzing naar de Bill of Lading. Door het gebruik van die code werd in ECS de douaneverplichting aangezuiverd. Deze douaneverplichting ontstond doordat een aangifte tijdelijke opslag (ATO) is gedaan voor de goederen.

U kon code 705 ook na de invoering van AES Uitgaan tijdelijk nog gebruiken. Maar daar komt nu een einde aan.

Wat verandert er precies vanaf 15 januari 2024?

ECS is vervangen door AES Uitgaan. Bedrijven moeten vanaf 15 januari 2024 een REN-bericht (Kennisgeving Wederuitvoer) bij de Douane indienen. Dit geldt voor transshipmentzendingen die de Unie binnen 14 dagen via de zee gaan verlaten. De Douane geeft voor elk REN-bericht een MRN af. Het bedrijf neemt in het uitgaande manifest een verwijzing naar het MRN op, en het nummer van de zending uit de ATO.

U kunt code 705 niet meer gebruiken voor transshipmentzendingen in het uitgaande manifest.

Gevolgen als u na 15 januari 2024 code 705 gebruikt

Gebruikt u na 15 januari nog steeds de code 705? Dan keurt de Douane het hele uitgaande manifest af. U moet dan een correctie doen en het manifest opnieuw indienen met de goede codering. Als uw uitgaande manifest wordt afgekeurd, kunt u met geen enkel document op het manifest de douaneverplichting aanzuiveren. Het kan dan gebeuren dat u voor de uitvoeraangiften geen ‘Confirmation of Exit’ ontvangt. Ook krijgen transshipmentzendingen geen vervolgbestemming.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw IT-dienstverlener. Systeemtechnische aanpassingen kunnen dan op tijd worden doorgevoerd.

Meer weten?

Kijk dan ons webinar van 13 september terug: ‘AES Uitgaan: laatste fase van de implementatie’

Hierin komt de nieuwe werkwijze kort aan de orde.

Termijn indienen aankomstmelding wijzigt vanaf 30 oktober 2023

De Douane verkort vanaf 30 oktober 2023 stapsgewijs de termijn voor het indienen van de aankomstmelding van goederen die de EU verlaten. Deze verandering heeft gevolgen voor exporteurs, expediteurs, vervoerders, cargadoors, stuwadoors, afhandelaren, airlines en softwareontwikkelaars.

Veranderingen vanaf 30 oktober 2023

De Douane accepteerde altijd een aankomstmelding van goederen op de laadlocatie tot 7 dagen ná vertrek van het uitgaande vervoermiddel. Vanaf 30 oktober 2023 vindt er een stapsgewijze afbouw plaats van het toegestane aantal dagen tussen het vertrekmoment van het uitgaande vervoermiddel en de aankomstmelding van de goederen op de laadlocatie. Op 30 oktober is de termijn voor het indienen van de aankomstmelding van 7 naar 5 dagen na vertrek van het uitgaande vervoermiddel gegaan.

Op 13 november gaat de termijn terug naar 3 dagen en vanaf 27 november geldt een termijn van 0 dagen. Vanaf deze datum accepteert de Douane de aankomstmelding niet meer als het uitgaande vervoermiddel al is vertrokken. Hiermee voldoet de Douane aan de AES-regelgeving die vanaf 30 november 2023 geldt in de EU.

De verandering is alleen van invloed op alle aankomstmeldingen die via het zogeheten AAX-bericht bij de Douane worden ingediend en niet op de zogeheten ARX-berichten. De stapsgewijze afbouw van het toegestane aantal dagen geeft u meer tijd om uw procedures aan te passen aan de nieuwe termijn.

Wat zijn de gevolgen van een te laat ingediende aankomstmelding?

Is een aankomstmelding te laat, dan stuurt de Douane een foutmelding aan de indiener van de aankomstmelding (foutcode 6282 'Arrival of goods can not be reported after departure MoT'). Zonder aankomstmelding bevestigt het douanekantoor van uitgang het uitgaan van de goederen niet aan het douanekantoor van uitvoer. Hierdoor krijgt u als exporteur geen bevestiging dat de goederen de EU hebben verlaten. Mogelijk hebt u deze bevestiging nodig als onderdeel van uw btw-administratie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.