AES Uitgaan: wat verandert er voor u?

Het proces Uitgaan uit de EU verandert met de invoering van het AES (Automated Export System). Door gewijzigde EU-regelgeving (DWU) moeten de Douane en aangevers aanpassingen doen in de systemen waarmee ze goederen registreren die de EU verlaten. Voert u goederen uit die de EU verlaten? Of bent u als softwareontwikkelaar betrokken bij systemen die dit registreren? Lees wat AES Uitgaan voor u verandert.

Altijd een aankomstmelding

De persoon die de goederen naar het douanekantoor van uitgang heeft vervoerd, moet de aankomst van de zending op de plaats van uitgang altijd met een aankomstmelding melden aan het douanekantoor van uitgang. De automatische aankomstmelding als het douanekantoor van uitvoer ook het douanekantoor van uitgang is, komt te vervallen.

De huidige uitzonderingen voor proviand en vervoer blijven bestaan:

  • Bij proviandzendingen met een correcte verwijzing naar de uitvoeraangifte wordt de aankomstmelding gedaan binnen het meldingssysteem van proviand.
  • Bij opvolgende vervoersaangiftes met een correcte verwijzing naar de uitvoeraangifte wordt de aankomstmelding gedaan onder het regime van de aangifte voor vervoer (NCTS).

ARX wordt AAX

Het AAX-bericht vervangt het huidige ARX-bericht (Arrival-at-Exit), waarmee de aankomst van de goederen aan het douanekantoor van uitgang wordt gemeld. In deze nieuwe aankomstmelding kan de persoon die de goederen op de plaats van uitgang meldt, ook wijzigingen aan de goederen of in de verpakkingswijze aan de Douane doorgeven. Bijvoorbeeld bij minder, meer of andere goederen of bij een wijziging in de verpakkingssoort, zoals overlading in een container.

Elektronische Re-Export Notification

De kennisgeving van wederuitvoer, ofwel Re-Export Notification (REN) wordt een elektronisch bericht met vaste berichtspecificaties. Hierdoor is de kennisgeving niet meer vormvrij. De REN krijgt een MRN (master referentienummer). Op basis van de REN kan de aangifte tot tijdelijke opslag (ATO) geautomatiseerd worden beëindigd of gezuiverd. Worden niet-Uniegoederen binnen 14 dagen na inslag in een ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) rechtstreeks wederuitgevoerd vanuit de RTO? Dan moet een REN worden ingediend.

EXS wordt EXD

Het EXD-bericht vervangt het EXS-bericht, de huidige summiere aangifte bij uitgaan. Hierdoor wordt het mogelijk om de tijdelijke opslag geautomatiseerd te beëindigen. Een EXD moet worden ingediend als voor uitgaande Uniegoederen geen aangifte ten uitvoer hoeft te worden gedaan, of voor niet-Uniegoederen geen aangifte tot wederuitvoer hoeft te worden gedaan. Een EXD doet zich het meest voor bij wederuitvoer vanuit een RTO waarbij de opslagduur in de RTO méér dan 14 dagen is (zie ook het punt hierboven over de REN).

Geen aankomstmelding meer na uitgaan

De aankomstmelding (AAX) wordt niet meer geaccepteerd als goederen al zijn uitgegaan. Nu is het nog mogelijk om de aankomst te melden tot 7 dagen na vertrek van de goederen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.