Goederen in bijlage III en IV

In bijlage III en IV van Verordening (EU) 2019/125 gaat het om goederen die niet alleen gebruikt kunnen worden voor foltering of andere wrede, onmenselijke behandeling of bestraffing, maar ook voor andere legitieme doeleinden.

Goederen in bijlage III zijn bijvoorbeeld:

 • goederen ontworpen om mensen in bedwang te houden
  Bijvoorbeeld kluisters (om de voeten te boeien) en groepskluisters, individuele boeien of ringen, allen met een vergrendelingsmechanisme, en spuwmaskers.
 • wapens en apparaten die zijn ontworpen voor oproerbeheersing of zelfbescherming
  Bijvoorbeeld draagbare wapens met elektrische ontlading en vaste of monteerbare wapens met elektrische ontlading die een groot bereik hebben.
 • wapens en apparatuur voor de verspreiding van verdovende of irriterende chemische stoffen en bepaalde aanverwante stoffen, voor gebruik bij oproerbeheersing of zelfbescherming
  Bijvoorbeeld pelargoonzuurvanillylamide, capsicum-oleohars en vaste of monteerbare apparatuur voor de verspreiding van verdovende of irriterende chemische stoffen.

Goederen in bijlage IV zijn:

 • producten die zouden kunnen worden gebruikt voor de executie van mensen met een dodelijke injectie
  Bijvoorbeeld amobarbital, pentobarbital, secobarbital, thiopental en natriumzout van deze producten.

Uitvoer en doorvoer van goederen in bijlage III en IV

Voor de uitvoer van deze goederen moet u een vergunning hebben. Dat geldt ook voor het verlenen van tussenhandeldiensten en technische bijstand.

Weet u dat de goederen voor foltering of bestraffing worden ingezet? Dan is het verboden om deze goederen door te voeren.

Soms gelden ook de Opiumwet en Geneesmiddelenwet

De goederen in bijlage IV vallen ook onder de Opiumwet (amobarbital, pentobarbital, secobarbital en natriumzout van deze producten) en de Geneesmiddelenwet (thiopental en natriumzout van dit product). U moet daar óók een ontheffing (Opiumwet) of vergunning (Geneesmiddelenwet) voor hebben.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.