Voorlopige aanslag: vennootschapsbelasting

U kunt een voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting op 2 manieren aanvragen of wijzigen:

  • U vult het digitale formulier in op het beveiligde deel van deze website. Hier vindt u onder 'Overige formulieren' het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2011'.
  • U doet de aanvraag of wijziging met uw commerciële softwarepakket.

Geen verplichte schatting meer

Met ingang van 2011 hoeft u voor uw cliënten geen verplichte schatting meer in te leveren. Uw cliënt ontvangt van ons dus geen verzoek meer om de belastbare winst van de onderneming te schatten. Maar blijkt uit onze gegevens dat uw cliënt in minimaal 2 van de 3 vorige jaren een te lage voorlopige aanslag heeft ontvangen? Dan kunnen wij nog wel verzoeken om de actuele gegevens over 2011 door te geven. In dat geval ontvangt u in het laatste kwartaal van 2011 een brief met meer informatie.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.