Geldende wetgeving en regels over toeslagen

Voor de uitvoering van de toeslagen gelden wetten en regels. De wetten kunt u vinden op overheid.nl
Op deze site staat informatie over de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir>). Ook vindt u daar de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

De Awir:

  • stelt algemene regels voor de procedure van het aanvragen, wijzigen, toekennen van voorschotten en het definitief toekennen van toeslagen
  • geeft definities van begrippen die voor alle toeslagregelingen van belang zijn

De Awir legt onder andere de volgende toeslagbegrippen uit:

  • partner
  • medebewoner
  • kind
  • toetsingsinkomen
  • draagkracht

Wie is verantwoordelijk voor de wetten en regels?

Naast de Awir zijn de volgende wetten van belang voor het bepalen van het recht op toeslag:

Toeslag Wetten en regels Verantwoordelijke

Huurtoeslag

Aanpassingswet huursubsidie

Wet op de huurtoeslag

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Zorgtoeslag

Wet op de zorgtoeslag

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Kinderopvangtoeslag

Wet kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Kindgebonden budget

Wet op het kindgebonden budget

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

De verantwoordelijkheden van de ministeries zijn vastgelegd in raamconvenanten:

Moet ik als organisatie of burger gegevens leveren aan de Belastingdienst?

Wij vragen persoonsgegevens van burgers en bedrijven, omdat die nodig zijn voor de uitvoering van onze wettelijke taken. Burgers en bedrijven zijn verplicht om hun gegevens te geven, bijvoorbeeld bij het doen van belastingaangifte.

Ook organisaties als kindercentra, gastouderbureaus of verhuurders zijn verplicht om persoonsgegevens aan ons te geven. Soms op ons verzoek, maar ook uit eigen beweging. Dit moet, zodat wij de juiste toeslag kunnen vaststellen.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan ons is in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zijn voor de AVG wel verantwoordelijk voor de verwerking, maar geen verwerker. De Belastingdienst hoeft dus geen verwerkersovereenkomst te sluiten met de partijen die op die grond gegevens aan hem verstrekken.

Medewerkers van FNV en CNV hebben een eigen inlog om burgers te helpen met Mijn toeslagen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.