Hoe gaan we om met gegevensuitwisseling

Wij vragen elke aanvrager van een toeslag om de persoonlijke gegevens die nodig zijn om het recht op toeslag te bepalen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij in principe geen informatie over toeslaggerechtigden aan anderen.

Wanneer en aan wie geven wij toch informatie?

Er gelden enkele uitzonderingen op het verbod om persoonlijke gegevens door te geven. 

We geven wel informatie aan:

  • toeslagendienstverleners en toeslagenservicepunten die daarvoor toestemming hebben gekregen van de aanvrager van de toeslag
  • advocaten die beroepsmatig een klant vertegenwoordigen in een kwestie over een toeslagregeling
    Andere zaakwaarnemers krijgen alleen informatie als zij daarvoor door de klant schriftelijk zijn gemachtigd.
  • gemeenten die maandelijks gegevens ontvangen voor het woonlastenfonds
    In sommige gemeenten kunnen huurders uit een dergelijk fonds een bijdrage krijgen als aanvulling op de huurtoeslag. De gemeenten moeten de huurders die voor het fonds worden benaderd, wel informeren over welke gegevens ze waarvoor vastleggen. De huurder kan de gemeente vragen om de persoonsgegevens uit de administratie te verwijderen.
  • gemeenten en UWV, voor de uitvoering van wettelijke regelingen, zoals de Participatiewet
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB), voor de uitvoering van kindgebonden budget en de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten van de Europese Unie (EU-verordening nummer 883/2004)

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.