Hoe gaan we om met persoonlijke gegevens?

Wij vragen aanvragers van een toeslag persoonlijke gegevens die nodig zijn om het recht op toeslag te bepalen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij in principe geen informatie over aanvragers aan anderen.

Wanneer en aan wie geven wij toch informatie?

Er zijn uitzonderingen op het verbod om persoonlijke gegevens door te geven. 

We geven informatie aan:

  • toeslagendienstverleners en toeslagenservicepunten die daarvoor toestemming hebben gekregen van de aanvrager van de toeslag
  • advocaten die beroepsmatig een klant vertegenwoordigen in een kwestie over een toeslagregeling
    Andere zaakwaarnemers krijgen alleen informatie als zij daarvoor door de klant schriftelijk zijn gemachtigd.
  • gemeenten die maandelijks gegevens ontvangen voor het woonlastenfonds.
    In sommige gemeenten kunnen huurders uit zo'n fonds een bijdrage krijgen als aanvulling op de huurtoeslag. De gemeenten moeten die huurders wel informeren over welke gegevens ze waarvoor vastleggen. Huurders kunnen de gemeente vragen om de persoonsgegevens uit de administratie te verwijderen.
  • gemeenten en UWV, voor de uitvoering van wettelijke regelingen, zoals de Participatiewet
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor de uitvoering van kindgebonden budget en de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten van de EU (EU-verordening nummer 883/2004)

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.