Serviceberichten Toeslagen

Als uw klant u heeft gemachtigd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting, kunt u digitaal gegevens krijgen van de beschikkingen over toeslagen: de Serviceberichten Toeslagen. In een Servicebericht Toeslagen staan de gegevens waarmee de toeslag berekend is en de hoogte van de toeslag. Wij stellen de gegevens alleen beschikbaar als uw klant daarvoor toestemming geeft.

U kunt alleen Serviceberichten Toeslagen krijgen als u aangifte- en administratiesoftware gebruikt die geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR). 

Geregistreerde, actieve machtiging

U krijgt de Serviceberichten Toeslagen pas als uw machtiging geregistreerd en geactiveerd is. Uw aanvraag voor de machtiging wordt eerst geregistreerd. Als uw klant akkoord gaat met de registratie van de machtiging wordt de registratie geactiveerd en krijgt u Serviceberichten Toeslagen.

Hoe u registraties aanvraagt, leest u bij Hoe registraties Serviceberichten Toeslagen aanvragen?

Machtiging ieder toeslagjaar laten registreren

Een registratie van een machtiging voor Serviceberichten Toeslagen geldt voor digitale berichten over alle toeslagen van 1 klant en over 1 toeslagjaar. Uw klant beslist dus per toeslagjaar of hij akkoord gaat met de registratie van de machtiging.

Registratie intrekken

U kunt op elk moment een registratie van uw machtiging intrekken met uw software. Ook uw klant kan de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld als hij overstapt naar een andere intermediair. Hiervoor gebruikt hij het formulier 'Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken', dat wij meesturen met de registratiebrief.

Informatie over machtigen voor uw klanten

Wij informeren uw klanten ook over de procedure voor het krijgen van serviceberichten. Hoe wij dat doen, ziet u bij Serviceberichten Toeslagen voor uw intermediair.

Software

Uw softwareleverancier levert de software waarmee u registraties kunt aanvragen van uw machtigingen voor het krijgen van serviceberichten. Neem contact op met uw softwareleverancier als u daarover meer informatie wilt.

Meer informatie

Meer informatie over de machtigingsprocedure vindt u op de internetsite van Logius

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.