Doorlopende machtiging toeslagen

Uw klant kan per 1 september 2021 een doorlopende machtiging aanvragen voor Serviceberichten toeslagen. Wij vragen uw klant dan om toestemming voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. U en uw klant kunnen de machtiging op elk moment weer intrekken.

Wat is een doorlopende machtiging toeslagen?

Een registratie van een doorlopende machtiging toeslagen geldt voor digitale berichten over 1 klant over toekomstige toeslagjaren (tot wederopzegging). Hoe u een registratie aanvraagt, leest u bij 'Hoe registratie doorlopende machtiging toeslagen aanvragen?'.

Waarvoor geldt de doorlopende machtiging toeslagen?

Een doorlopende machtiging toeslagen die actief is per 1 juli 2022 geldt voor:

  • de Serviceberichten toeslagen 2023, 2024 en verder

Registratie intrekken

U kunt op elk moment een registratie van uw doorlopende machtiging intrekken met uw software. Ook uw klant kan de registratie op elk moment intrekken, bijvoorbeeld als hij overstapt naar een andere intermediair. Hiervoor gebruikt hij het formulier 'Registratie machtiging intermediair afwijzen of intrekken' dat wij meesturen met de registratiebrief.

Let op!

Elke registratie moet apart van elkaar ingetrokken worden. Soms moet u dus opdracht geven om zowel de doorlopende machtiging toeslagen als de machtigingen voor Servicebericht toeslagen 2021 (en 2020 en 2019 en ..) in te trekken.

Wat gebeurt er op de peildatum?

De doorlopende machtigingen toeslagen die op de peildatum 1 juli 2022 actief zijn, worden gebruikt om machtigingen voor de desbetreffende Serviceberichten toeslagen 2023 te registreren en te activeren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.