Brancheorganisaties

Steeds meer brancheorganisaties maken met ons afspraken over toezicht. Door goed met elkaar samen te werken, zorgen we voor meer duidelijkheid over fiscale onderwerpen die specifiek zijn voor een branche.

Convenant of overlegplatform

Als de branche over een eigen vorm van toezicht beschikt, kunnen wij de afspraken vastleggen in een convenant horizontaal toezicht. Een andere mogelijkheid is het instellen van een overlegplatform. Een voorbeeld hiervan is het overlegplatform in de sector binnenvaart.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.