Koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners

Veel fiscaal dienstverleners (administratiekantoren, accountants en boekhouders) zijn aangesloten bij een koepelorganisatie. Met deze koepelorganisaties sluiten wij convenanten af over horizontaal toezicht. De aangesloten leden kunnen vervolgens, als zij voldoen aan de voorwaarden, meedoen met horizontaal toezicht.

Convenanten met koepelorganisaties

In de convenanten leggen wij samen met de koepelorganisaties onder andere het volgende vast:

  • De samenwerking vindt plaats op basis van vertrouwen, begrip en transparantie.
  • De wet- en regelgeving blijft onverkort van toepassing.
  • De koepelorganisaties staan in voor de kwaliteit van de deelnemende fiscaal dienstverleners. Bijvoorbeeld door een kwaliteitssysteem te hanteren en reviews te houden.
  • Wij passen onze werkwijze aan (contactpersoon, vooroverleg en toezicht).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.