Aangifte 2016-2013

Als u een aangiftebrief hebt ontvangen, moet u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Hebt u geen aangiftebrief ontvangen? Maar verwacht u wel dat u meer dan € 45 belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan € 14 terugkrijgt? Doe ook dan aangifte.

Hoe doet u aangifte over 2016 of eerder?

Afhankelijk van het jaar, kunt u op de verschillende manieren aangifte doen.

Jaar

Hoe doet u aangifte?

2016

2015

2014

2013

Woont u buiten Nederland?

Woont u buiten Nederland maar hebt u wel inkomsten uit Nederland? In de tabel hieronder ziet u hoe u aangifte doet.

Jaar

Hoe doet u aangifte als u in het buitenland woont?

2016

2015

2014

2013


Meer informatie over aangifte doen over aangiftejaren vóór 2015 leest u op de pagina Aangifte 2013-2016 voor belastingplichtigen die niet in Nederland wonen.

Bent u ondernemer?

Vanaf de aangifte over 2015 doet u ook online aangifte via Mijn Belastingdienst. Voor de jaren daarvoor moet u digitaal aangifte doen. U gebruikt daarvoor het aangifteprogramma voor ondernemers.

Papieren aangifte

Kunt of wilt u niet digitaal aangifte doen. Kijk dan in onderstaande tabel welke papieren aangifte u nodig hebt:

U bent

U gebruikt

particulier

P-formulier

particulier en u woont buiten Nederland

C-formulier

ondernemer en u woont buiten Nederland

C-formulier

particulier en bent geëmigreerd of geïmmigreerd in het belastingjaar waarvoor u aangifte doet

M-formulier

particulier en u doet aangifte voor een overledene (een particulier of ondernemer)

F-formulier

de fiscale partner van de overledene en u wilt het hele belastingjaar ook zo aangemerkt worden

P-formulier voor de fiscale partner

Vraag de papieren formulieren aan bij de BelastingTelefoon

De papieren formulieren vraagt u aan bij de BelastingTelefoon.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.