Afbouw ouderenkorting

Vanaf 1 januari 2019 verandert de berekening van de ouderenkorting.

De ouderenkorting wordt inkomensafhankelijk afgebouwd. Op basis van de voorlopige cijfers wordt vanaf een verzamelinkomen van € 36.783 de ouderenkorting met 15% afgebouwd tot nul.

Tot een verzamelinkomen van € 36.783 krijgt u de volledige ouderenkorting. Die is voor 2019 voorlopig vastgesteld op € 1.596.

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten uit de 3 boxen, zonder eventuele verrekenbare verliezen over vorige jaren.

U krijgt de ouderenkorting automatisch als u aangifte doet.

Voorbeeld
U hebt in 2019 de AOW-leeftijd en u hebt een verzamelinkomen van € 40.000. De afbouw bedraagt 15% x (€ 40.000 – € 36.783) = € 482. Uw ouderkorting wordt verlaagd tot € 1.114 (€ 1.596 - € 482).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.