Aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld wordt afgebouwd

Vanaf 1 januari 2019 wordt de regeling ‘Aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld’ (ook de wet Hillen genoemd) in 30 jaar geleidelijk afgebouwd. Dit betekent dat uw aftrek in 2019 nog 96,67% is.

U hebt recht op de aftrek als uw eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen beiden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.