Aftrekposten 2017


Er zijn uitgaven die u onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Persoonsgebonden aftrek is het totaal van:

Behalve persoonsgebonden aftrekposten zijn er ook nog andere aftrekposten. Deze kosten moet u in aftrek brengen bij het inkomen waarvoor u de kosten maakt. U kunt niet alle kosten in aftrek brengen. Soms zijn bepaalde kosten niet aftrekbaar, soms is de aftrek beperkt.

Periodieke uitkering

U hebt een periodieke uitkering, zoals bijvoorbeeld een alimentatie-uitkering  of een lijfrente-uitkering. De kosten die u maakt om deze uitkering te houden zijn aftrekbaar bij 'kosten van een periodieke uitkering'. Bijvoorbeeld de advocaatkosten bij echtscheiding.

Inkomsten uit arbeid

Als u werkt, kunt u reiskosten in aftrek brengen op uw looninkomsten.

Eigen woning

De kosten die u maakt voor een lening voor uw eigen woning kunt u aftrekken van de bijtelling die u voor die woning heeft.

Inkomsten uit overig werk (Resultaat uit overige werkzaamheden)

De zakelijke kosten die u maakt voor uw resultaat uit overige werkzaamheden mag u in aftrek brengen op het resultaat. Sommige kosten zijn niet of beperkt aftrekbaar. Meer hierover leest u bij inkomsten uit overig werk.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.