Lening eigen woning bij familie, bv of buitenlandse bank in belastingaangifte

Hebt u een lening voor uw eigen woning afgesloten bij familie, een bv of een buitenlandse bank? Tot en met 2015 moest u de gegevens over deze lening aan ons doorgeven via het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. Ook wijzigingen in deze gegevens moest u met dit formulier doorgeven.

Vanaf 2016 is dit veranderd. U geeft deze gegevens dan aan ons door via uw aangifte inkomstenbelasting. Dit doet u voor het eerst in uw aangifte over 2016.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.