1 rekeningnummer voor uitbetalingen

Vanaf 1 december 2013  is het uitbetalen van bedragen veranderd. Door nieuwe wetgeving moeten wij uitbetalingen op 1 rekeningnummer doen. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. Een bedrag dat voor u bestemd is, maken we voortaan alleen nog over op een rekening die op uw naam staat.

Verandert er iets voor u?

  • Ontvangt u alle uitbetalingen al op 1 rekeningnummer dat op uw naam staat? Dan verandert er niets voor u.
  • Hebben wij meerdere rekeningnummers van u? En staan 1 of meer van deze nummers op uw naam? Dan gaan wij de uitbetalingen op 1 van deze rekeningnummers doen.
  • Hebben wij geen rekeningnummer dat op uw naam staat? Dan vragen wij u een rekeningnummer door te geven aan ons.

Als wij de betaling op een ander rekeningnummer gaan doen, krijgt u daar altijd van tevoren bericht over. 

Hebt u een brief ontvangen?

Krijgt u een brief van ons over uw rekeningnummer? Stuur ons de gevraagde informatie  dan zo snel mogelijk terug. Hoe eerder wij uw gegevens hebben, hoe sneller wij kunnen uitbetalen. Zorg ervoor dat u een rekeningnummer doorgeeft dat op uw naam staat. Hebt u een brief ontvangen? Kijk dan wat er voor u verandert.

U hebt geen brief ontvangen

Hebt u nog geen brief ontvangen? Kijk dan of er voor u iets verandert.

Uitzonderingen op 1 rekeningnummer

Alleen in uitzonderingsgevallen mag u een ander rekeningnummer opgeven. Of dat kan, is afhankelijk van uw situatie.

Welke bedragen betalen wij op 1 rekeningnummer?

Alle toeslagen en de teruggaaf inkomstenbelasting betalen wij op 1 rekeningnummer. Betalen wij u een teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) uit? Ook die maken we over naar ditzelfde rekeningnummer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.