Aangifte doen en voorlopige aanslag

Hebt u een voorlopige aanslag ontvangen nadat u aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan? Dan krijgt u deze aanslag in 1 keer uitbetaald, of moet u hem in 1 keer betalen.

Wijzigen of aanvragen

U kunt een voorlopige aanslag over eerdere jaren wijzigen of aanvragen. Daarbij onderscheiden we 2 situaties:

Wat is een voorlopige aanslag?

Een voorlopige aanslag is een bericht van ons waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dit is een voorlopige berekening die is gebaseerd op: 

  • uw verzoek om een voorlopige aanslag
  • uw aangifte inkomstenbelasting

Hebt u in de loop van het jaar een maandelijkse voorlopige aanslag aangevraagd? Dan moet u na afloop van het jaar ook nog aangifte inkomstenbelasting doen. U krijgt dan een voorlopige of meteen een definitieve aanslag van ons.

U kunt een voorlopige aanslag krijgen voor de:

  • inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen 
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.