Afschrijving met koerslijst

Afschrijving met een koerslijst mag alleen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Toon de waarde van het motorrijtuig aan met een in de branche gebruikelijke koerslijst.
  • Op de koerslijst staan de historische verkoopwaarde (consumentenprijs) en de inkoopwaarde in Nederland door een handelaar.
  • Gebruik de meest recente koerslijst.
  • U mag alleen gebruikmaken van de gegevens uit 1 koerslijst.
  • Staat het motorrijtuig van een bepaald type en bepaalde leeftijd niet in een van de koerslijsten? Dan mag u ook een minder recente koerslijst gebruiken voor de berekening van de juiste afschrijving op dit moment. Wij kunnen u aanvullend bewijs vragen.
  • Afschrijving met koerslijst is alleen bedoeld voor motorrijtuigen die in een zodanige staat zijn dat ze volgens de wegenverkeerswetgeving aan het verkeer mogen deelnemen.
  • Afschrijving met koerslijst is niet bedoeld voor een motorrijtuig met essentiële gebreken waardoor u er niet mee kunt of mag deelnemen aan het verkeer. Deze gebreken moet u eerst herstellen. Een auto heeft essentiële gebreken als hij bestemd is voor sloop of Wacht Op Keuring (WOK-status).
  • Wilt u afschrijven op basis van een koerslijst? Meld dit dan als u aangifte doet. Later kan dit niet meer.
  • U mag geen buitenlandse koerslijsten gebruiken voor de vaststelling van het afschrijvingspercentage in Nederland.

Kilometercorrectie

De koerslijst gaat uit van een gemiddeld gebruik van het motorrijtuig. Wordt de waarde beïnvloed door een van het gemiddelde afwijkende kilometerstand en geeft de koerslijst hiervoor een correctiefactor aan? Pas dan deze kilometercorrectie toe.

Hoe bereken ik de afschrijving?

Vergelijk de gegevens van uw auto of motor met de gegevens van vergelijkbare auto's en motoren die eerder in Nederland zijn geregistreerd in de koerslijst. Kijk naar de werkelijke waarde van de auto of motor op het moment van registratie in Nederland. Deze waarde vergelijkt u met de verkoopwaarde in Nederland van eenzelfde auto of motor op het moment dat uw auto of motor in het buitenland voor het eerst tot het verkeer werd toegelaten. Vervolgens berekent u een werkelijk afschrijvingspercentage. Trek dit afschrijvingspercentage af van het berekende bruto bpm-bedrag. Geef het resultaat van deze berekening aan in uw aangifte.

Rekenvoorbeeld 1: afschrijving met een koerslijst

In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van fictieve bedragen.

De historische verkoopwaarde (consumentenprijs) is € 12.760. De inkoopwaarde in Nederland door een handelaar op het moment van registratie, is volgens de koerslijst € 6.000. De afschrijving is: € 12.760 - € 6.000 = € 6.760. Uitgedrukt in procenten van de verkoopwaarde die gold toen de auto of motor voor het eerst in gebruik werd genomen is dit 52,98%. Met inkoopwaarde bedoelen wij hier ook de inkoopwaarde in Nederland door een handelaar. U vermindert de berekende bpm met dit percentage.

Rekenvoorbeeld 2: afschrijving met een koerslijst

In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van fictieve bedragen.

Bpm-bedrag bij afschrijving met koerslijst

Soort auto

Personenauto 

Brandstof

Benzine
Datum 
1e ingebruikname
08-04-2014 
CO²-uitstoot 140 gram/km
Nettocatalogusprijs 
bij 1e ingebruikname
€ 21.116 
Consumentenprijs (nieuwprijs in Nederland
op datum 1e ingebruikname)
€ 31.346 
Inkoopwaarde in Nederland door een handelaar
volgens koerslijst op datum aangifte
€ 13.300 

Datum aangifte

08-07-2021

Afschrijving

Consumentenprijs – inkoopwaarde volgens koerslijst =
€ 31.346 – € 13.300 = € 18.046
Afschrijvings-
percentage
Afschrijving / (consumentenprijs/100) =
€ 18.046 / (€ 31.346/100) = 57,58%
Te betalen bpm over CO²-uitstoot ((CO²-uitstoot - 124 gr/km) x € 126) + € 3.780 =
((140-124) x € 126) + € 3.780 = € 5.796
Bruto bpm
(historisch tarief 2014)
€ 5.796

Te betalen bpm

((100 – afschrijvingspercentage) / 100) x bruto bpm =
((100 – 57,58) / 100) x € 5.796 = € 2.458

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.