Afschrijving met taxatierapport

Afschrijving met een taxatierapport mag alleen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U mag een taxatierapport alleen gebruiken voor:
  - motorrijtuigen met meer dan normale gebruiksschade
  Normale gebruiksschade is slijtage en kleine beschadigingen door gebruik van een motorrijtuig. De slijtage en kleine beschadigingen passen bij de leeftijd en kilometerstand van het motorrijtuig.
  - motorrijtuigen die niet in een koerslijst voorkomen
 • Het taxatierapport is afkomstig van een onafhankelijke, erkende taxateur. Deze taxateur maakt geen deel uit van een bedrijf dat handelt in gebruikte motorrijtuigen. De taxateur is ook niet direct of indirect verbonden aan zo'n bedrijf. De taxateur mag geen bpm-aangiften opstellen voor eigen klanten of derden. De taxateur mag niet optreden als gemachtigde bij bezwaar- en beroepsprocedures.
Let op

Het taxatierapport is alleen geldig als de fysieke opname van het motorrijtuig (onderzoek door taxateur) niet meer dan 1 maand voor de datum van goedkeuring door de RDW heeft plaatsgevonden.

 • U moet het motorrijtuig 6 werkdagen na de betaling van de bpm in ongewijzigde staat ter beschikking houden voor controle. De inspecteur kan u in die periode oproepen uw motorrijtuig te tonen op 1 van de locaties van Domeinen Roerende Zaken.
 • Als u een oproep van de inspecteur hebt ontvangen, wordt er nog geen kenteken afgegeven zolang het motorrijtuig niet getoond is.
 • Staan in het taxatierapport gegevens uit een koerslijst? Dan mag u maar 1 koerslijst gebruiken. U mag ook geen aanvullende vermindering toepassen die niet in de gehanteerde koerslijst staat, zoals een auto met een huurverleden.
 • De waarde bij inkoop van het motorrijtuig door een handelaar in Nederland is duidelijk en gedetailleerd beschreven in het taxatierapport.
 • In het taxatierapport staat een verklaring van de taxateur dat hij de waarde naar waarheid heeft vastgesteld na een grondige fysieke opname van het motorrijtuig.
 • In het taxatierapport staan de datum, begin- en eindtijd van deze fysieke opname. En naam, adres en woonplaats van de taxateur.
 • Afschrijving met taxatierapport is alleen mogelijk voor motorrijtuigen die volgens de wegenverkeerswetgeving aan het verkeer mogen deelnemen en aan alle eisen van die wetgeving voldoen. Er mag dus geen sprake zijn van een (voorgenomen) verbod op rijden op de openbare weg.
 • Wilt u afschrijven met een taxatierapport? Meld dit dan als u aangifte doet. Dit kunt u later niet meer veranderen.

Hoe bereken ik de afschrijving?

Vergelijk de gegevens van uw personenauto, bestelauto of motor met de gegevens van vergelijkbare motorrijtuigen die eerder in Nederland zijn geregistreerd. Daarbij kijkt u naar de werkelijke waarde van het motorrijtuig op het moment van registratie in Nederland. Deze waarde vergelijkt u met de historische verkoopwaarde (consumentenprijs) in Nederland van eenzelfde motorrijtuig op het moment dat uw motorrijtuig in het buitenland voor het eerst in gebruik is genomen. Daarna berekent u een werkelijk afschrijvingspercentage. Bereken het bedrag dat u moet aangeven met het afschrijvingspercentage en het berekende bruto bpm-bedrag.

Rekenvoorbeeld 1: afschrijving met taxatierapport

In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van fictieve bedragen.

De historische verkoopwaarde (consumentenprijs) is € 12.760. De inkoopwaarde in Nederland door een handelaar op het afschrijvingsmoment is volgens het taxatierapport € 6.000. De afschrijving is € 12.760 – € 6.000 = € 6.760. Uitgedrukt in procenten van de historische verkoopwaarde die gold toen de auto of motor voor het eerst in gebruik werd genomen, is dit 52,98%. Met inkoopwaarde bedoelen wij hier ook de inkoopwaarde in Nederland door een handelaar. U vermindert de berekende bpm met dit percentage.

Rekenvoorbeeld 2: afschrijving met taxatierapport

In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van fictieve bedragen.

Gegevens van de auto

 • Soort auto: personenauto
 • Brandstof: diesel
 • Datum 1e ingebruikname: 08-10-2020
 • CO2-uitstoot: 140 gram/km
 • Nettocatalogusprijs bij 1e ingebruikname: € 21.116
 • Consumentenprijs (nieuwprijs in Nederland op datum 1e ingebruikname: € 31.346
 • Inkoopwaarde in Nederland door een handelaar volgens koerslijst op datum goedkeuring RDW: € 13.300
 • Datum goedkeuring RDW: 08-03-2022

Berekening bpm-bedrag bij afschrijving met taxatierapport

 • De afschrijving is: consumentenprijs – inkoopwaarde volgens koerslijst = € 31.346 – € 13.300 = € 18.046
 • Het afschrijvingspercentage is: afschrijving / (consumentenprijs / 100) = € 18.046 / (€ 31.346 / 100) = 57,58%
 • Te betalen bpm over CO2-uitstoot: ((CO2-uitstoot – 116 gr/km) x € 124) + € 1.938 = ((140 – 116) x € 124) + € 1.938 = € 4.914
 • Bpm op basis van CO2-uitstoot (tarief oktober 2020): € 4.914
 • Dieseltoeslag (tarief oktober 2020): 140 – 80 x € 78,82 = € 4.729
 • Bruto bpm (tarief oktober 2020): € 9.643
 • Te betalen bpm: ((100 – afschrijvingspercentage) / 100) x bruto bpm = ((100 – 57,58) / 100) x € 9.643 = € 4.090

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.