Afschrijving met taxatierapport

Afschrijving met een taxatierapport mag alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U mag een taxatierapport alleen gebruiken voor motorrijtuigen met meer dan normale gebruiksschade, en voor motorrijtuigen die niet in een koerslijst voorkomen. Met normale gebruiksschade bedoelen wij: slijtage en kleine beschadigingen die ontstaan door het gebruik van een motorrijtuig en die passen bij de leeftijd en kilometerstand van het motorrijtuig.
 • Het taxatierapport is afkomstig van een onafhankelijke, erkende taxateur, die geen onderdeel uitmaakt van, of direct of indirect verbonden is aan een bedrijf dat handelt in gebruikte motorrijtuigen. Deze taxateur mag ook geen bpm-aangiften opstellen voor eigen klanten of derden of optreden als gemachtigde bij bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Het rapport is maximaal 1 maand vóór het tijdstip dat de belasting is verschuldigd, opgemaakt.
 • Staan in het taxatierapport gegevens uit een koerslijst, dan mag u maar van 1 koerslijst gebruikmaken. Als er gegevens ontbreken in die koerslijst, mag u de koerslijst aanvullen.
 • Het taxatierapport beschrijft de staat waarin het motorrijtuig zich op dat tijdstip verkeerde.
 • In het taxatierapport is de waarde bij inkoop van het motorrijtuig door een handelaar in Nederland, duidelijk en gedetailleerd beschreven.
 • In het taxatierapport staat een verklaring van de taxateur dat hij de waarde naar waarheid heeft vastgesteld, na een grondige fysieke opname van het motorrijtuig.
 • In het taxatierapport staat de datum, begin- en eindtijd van deze fysieke opname en naam, adres en woonplaats van de taxateur.
 • Afschrijving met taxatierapport geldt alleen voor motorrijtuigen die volgens de wegenverkeerswetgeving aan het verkeer mogen deelnemen.
 • Afschrijving met taxatierapport geldt niet voor een motorrijtuig met essentiële gebreken waardoor u er niet mee kunt of mag deelnemen aan het verkeer. Deze gebreken moet u eerst herstellen. Een auto heeft essentiële gebreken als hij bestemd is voor sloop of Wacht Op Keuring (WOK-status).
 • Wilt u afschrijven met een taxatierapport? Meld dit dan als u aangifte doet. Dit kunt u later niet meer veranderen.
 • Bij een taxatierapport moet u het motorrijtuig, in ongewijzigde staat, 6 werkdagen ter beschikking houden vanaf het moment dat wij een complete aangifte van u hebben ontvangen. De inspecteur kan u opgeroepen uw motorrijtuig te tonen op één van de locaties van Domeinen Roerende Zaken.

Hoe bereken ik de afschrijving?

Vergelijk de gegevens van uw personenauto, bestelauto of motor met de gegevens van vergelijkbare motorrijtuigen die eerder in Nederland zijn geregistreerd. Daarbij kijkt u naar de werkelijke waarde van het motorrijtuig op het moment van registratie in Nederland. Deze waarde vergelijkt u met de historische verkoopwaarde (consumentenprijs) in Nederland van eenzelfde auto of motor op het moment dat uw auto of motor in het buitenland voor het eerst in gebruik is genomen. Daarna berekent u een werkelijk afschrijvingspercentage. Bereken het bedrag dat u moet aangeven met het afschrijvingspercentage en het berekende bruto bpm-bedrag.

Rekenvoorbeeld 1: afschrijving met taxatierapport

In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van fictieve bedragen.

De historische verkoopwaarde (consumentenprijs) is € 12.760 en de inkoopwaarde in Nederland door een handelaar op het moment van registratie is volgens het taxatierapport € 6.000. De afschrijving is € 12.760 – € 6.000 = € 6.760. Uitgedrukt in procenten van de historische verkoopwaarde die gold toen de auto of motor voor het eerst in gebruik werd genomen is dit 52,98%. Met inkoopwaarde bedoelen wij hier ook de inkoopwaarde in Nederland door een handelaar. U vermindert de berekende bpm met dit percentage.

Rekenvoorbeeld 2: afschrijving met taxatierapport

In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van fictieve bedragen.

Bpm-bedrag bij afschrijving met taxatierapport

Soort auto

Personenauto 

Brandstof

Benzine 

Datum eerste ingebruikname

08-04-2014
CO2-uitstoot 140 gram per kilometer 

Nettocatalogusprijs bij eerste ingebruikname

€ 21.116 
Consumentenprijs (nieuwprijs in Nederland
op datum eerste ingebruikname)
€ 31.346 
 
Inkoopwaarde in Nederland door een handelaar
volgens taxatierapport op datum aangifte
€ 13.300 

Datum aangifte

08-07-2020

Afschrijving

Consumentenprijs – inkoopwaarde volgens taxatierapport =
€ 31.346 – € 13.300 = € 18.046

Afschrijvingspercentage

Afschrijving / (consumentenprijs/100) =
€ 18.046 / (31.346/100) = 57,58%
Te betalen bpm over CO2-uitstoot
 
((CO²-uitstoot - 124 gr/km) x € 126) + € 3.780 =
((140-124) x € 126) + € 3.780 = € 5.796

Bruto bpm (historisch tarief 2014)

€ 5.796

Te betalen bpm

((100 – afschrijvingspercentage) / 100) x bruto bpm =
((100 – 57,58) / 100) x € 5.796 = € 2.458

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.