Bpm-tarief personenauto

De CO2-uitstoot in gr/km bepaalt de bpm die u voor uw personenauto betaalt.

Hoe weet ik wat de CO2-uitstoot is?

De RDW registreert de CO2-uitstoot van elk type personenauto met een Europese typegoedkeuring. De RDW vermeldt die CO2-uitstoot bij de keuringsgegevens van uw auto.

Hoe wordt de CO2-uitstoot bepaald?

 • Nieuwe auto’s: sinds 1 juli 2020 wordt voor nieuwe auto’s de WLTP-meetmethode (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) gebruikt voor de berekening van de bruto bpm. De WLTP-meetmethode is de opvolger van de NEDC-meetmethode (New European Driving Cycle).
 • Gebruikte auto’s: voor gebruikte auto’s met een datum 1e toelating tot 1 juli 2020 kan het bruto bpm-bedrag ook worden vastgesteld aan de hand van de NEDC-tabellen die gelden tot 1 juli 2020.
  Dat werkt als volgt. Is voor een auto met een datum 1e toelating tot 1 juli 2020 de WLTP-waarde met het Europese rekenmodel CO2MPAS omgerekend naar een NEDC-waarde? Dan kiest u zelf of u aangifte doet op basis van de NEDC-waarde of de WLTP-waarde. Hier kan een verschil in zitten. Is uw auto alleen getest volgens de NEDC-meetmethode? Dan moet u het bruto bpm-bedrag berekenen volgens de NEDC-tabellen. Als beide waarden aanwezig zijn, dan worden ze vermeld op het Certificaat van Overeenstemming (CvO). Is uw auto vervaardigd vóór 2018? Dan is er geen WLTP-waarde.

Voor de berekening van het bruto bpm-bedrag wordt uitgegaan van de CO2-uitstoot zoals die in het kentekenregister is of wordt opgenomen.

Is de CO2-uitstoot niet bekend?

Dan stellen wij de CO2-uitstoot als volgt vast:

 • 550 gr/km voor een benzineauto en 395 gr/km voor een dieselauto met een datum 1e toelating van 1 juli 2020 tot heden.
 • 507 gr/km voor een benzineauto en 356 gr/km voor een dieselauto met een datum 1e toelating van 1 januari 2015 tot 1 juli 2020.
 • 350 gr/km voor een benzineauto en 302 gr/km voor een dieselauto met een datum 1e toelating van 1 januari 2009 tot 1 januari 2015.

Als de CO2-uitstoot niet blijkt uit het kentekenregister, dan kunt u met 1 van de volgende documenten de CO2-uitstoot aantonen. U moet de documenten toepassen in de aangegeven volgorde:

 • de Europese typegoedkeuring (ETG) of het Certificaat van Overeenstemming (CvO) van de auto
 • als er geen ETG of CvO is: de individuele goedkeuring voor de auto door de RDW
  Bij de keuring moet u het emissiecertificaat en/of het bijbehorende testrapport overleggen.
 • als er geen ETG, CvO of individuele goedkeuring is: het testrapport van een individuele keuring van de auto door bijvoorbeeld TNO
 • als er geen ETG, CvO, individuele goedkeuring of testrapport is: een goedkeuring waarin de CO2-uitstoot is vastgelegd
  De uitstoot moet dan zijn gemeten volgens de reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ECE101-00) of een gelijkwaardig internationaal reglement. 

Geen bpm bij geen CO2-uitstoot

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto 0 gr/km? Dan betaalt u geen bpm.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn personenauto op benzine?

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto meer dan 0 gr/km? Bepaal dan met de tabel de bpm die u voor uw personenauto op benzine moet betalen.

Let op!

De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op de WLTP-meetmethode. Deze meetmethode geldt sinds 1 juli 2020. Hebt u een personenauto met een datum 1e toelating van vóór 1 juli 2020? Dan mag u ook gebruikmaken van het historisch tarief. Dat is gebaseerd op de NEDC-meetmethode.


Tabel bpm benzine-auto
CO2-uitstoot
vanaf
CO2-uitstoot
tot
Bereken de belasting
voor een personenauto als volgt:
Trek van de CO2-uitstoot
van de auto de waarde uit
kolom 1 af.
Vermenigvuldig de uitkomst
met het bedrag uit
kolom 4
en tel hier het bedrag uit
kolom 3 bij op

1

2

3

4

0 gr/km

86

€ 372

€ 1

86 gr/km

111

€ 458

€ 60

111 gr/km

155

€ 1.958

€ 132

155 gr/km

172

€ 7.766

€ 216

172 gr/km

-

€ 11.438

€ 432

Voorbeeld 1: bereken de bpm over de CO2-uitstoot

 • De CO2-uitstoot van uw personenauto is 145 gr/km.
 • In de tabel valt deze waarde tussen de 111 en de 155 gr/km.
 • Trek van de uitstoot van uw auto 111 gr/km af: 145 - 111 = 34.
 • Vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag dat in kolom 4 staat van dezelfde rij: 34 x € 132 = € 4.488.
 • Tel bij de uitkomst het bedrag op dat in kolom 3 staat van dezelfde rij: € 4.488 + € 1.958 = € 6.446. Dit is de bpm die u moet betalen.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn personenauto op diesel?

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto met een dieselmotor meer dan 77 gr/km? Dan betaalt u naast de uitkomst van bovenstaande tabel een dieseltoeslag van € 83,59 per gram CO2-uitstoot boven de 77 gr/km.

Voorbeeld 2: dieseltoeslag

De CO2-uitstoot van uw personenauto is 200 gr/km. Dan berekent u de dieseltoeslag als volgt:

 • Dieseltoeslag = (200 - 77) x € 83,59 = € 10.281.
 • Tel dit bedrag op bij de bpm voor een personenauto op diesel.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn PHEV-personenauto?

Een PHEV-personenauto wordt ook wel een stekkerauto of plug-in genoemd. PHEV betekent: plug-in hybrid electric vehicle. Naast een elektromotor die door een externe bron kan worden opgeladen, heeft het motorrijtuig een verbrandingsmotor. Deze motorrijtuigen hebben een eigen bpm-tarief.

Bepaal met de volgende tabel de bpm die u voor uw PHEV-personenauto moet betalen.

Let op!

De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op de WLTP-meetmethode. Deze meetmethode geldt sinds 1 juli 2020. Hebt u een personenauto met een datum 1e toelating van vóór 1 juli 2020? Dan mag u ook gebruikmaken van het historisch tarief. Dat is gebaseerd op de NEDC-meetmethode.


Tabel bpm PHEV-personenauto
CO2-uitstoot
vanaf
CO2-uitstoot
tot
Bereken de belasting
voor een personenauto als volgt:
Trek van de CO2-uitstoot
van de auto de waarde uit
kolom 1 af.
Vermenigvuldig de uitkomst
met het bedrag uit
kolom 4
en tel hier het bedrag uit
kolom 3 bij op

1

2

3

4

0 gr/km

34

€ 0

€ 24

34 gr/km

60

€ 816

€ 84

60 gr/km

-

€ 3.000

€ 202

De berekening is hetzelfde als bij een niet PHEV-personenauto.

Als de verbrandingsmotor een dieselmotor is, is de dieseltoeslag ook hier van toepassing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.