Bpm-tarief personenauto

De CO2-uitstoot in gr/km bepaalt de bpm die u voor uw personenauto betaalt.

Hoe weet ik wat de CO2-uitstoot is?

De RDW registreert de CO2-uitstoot van elk type personenauto met een Europese typegoedkeuring. De RDW vermeldt die CO2-uitstoot bij de keuringsgegevens van uw auto.

Hoe wordt de CO2-uitstoot bepaald?

 • Nieuwe auto’s: sinds 1 juli 2020 wordt voor nieuwe auto’s de WLTP-meetmethode (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) gebruikt voor de berekening van de bruto bpm. De WLTP-meetmethode is de opvolger van de NEDC-meetmethode (New European Driving Cycle).
 • Gebruikte auto’s: voor gebruikte auto’s met een datum 1e toelating tot 1 juli 2020 kan het bruto bpm-bedrag ook worden vastgesteld aan de hand van de NEDC-tabellen die gelden tot 1 juli 2020.
  Dat werkt als volgt. Is voor een auto met een datum 1e toelating tot 1 juli 2020 de WLTP-waarde met het Europese rekenmodel CO2MPAS omgerekend naar een NEDC-waarde? Dan kiest u zelf of u aangifte doet op basis van de NEDC-waarde of de WLTP-waarde. Hier kan een verschil in zitten. Is uw auto alleen getest volgens de NEDC-meetmethode? Dan moet u het bruto bpm-bedrag berekenen volgens de NEDC-tabellen. Als beide waarden aanwezig zijn, dan worden ze vermeld op het Certificaat van Overeenstemming (CvO). Is uw auto vervaardigd vóór 2018? Dan is er geen WLTP-waarde.

Voor de berekening van het bruto bpm-bedrag wordt uitgegaan van de CO2-uitstoot zoals die in het kentekenregister is of wordt opgenomen.

Is de CO2-uitstoot niet bekend?

Dan stellen wij de CO2-uitstoot als volgt vast:

 • 550 gr/km voor een benzineauto en 395 gr/km voor een dieselauto met een datum 1e toelating van 1 juli 2020 tot heden.
 • 507 gr/km voor een benzineauto en 356 gr/km voor een dieselauto met een datum 1e toelating van 1 januari 2015 tot 1 juli 2020.
 • 350 gr/km voor een benzineauto en 302 gr/km voor een dieselauto met een datum 1e toelating van 1 januari 2009 tot 1 januari 2015.

Als de CO2-uitstoot niet blijkt uit het kentekenregister, dan kunt u met 1 van de volgende documenten de CO2-uitstoot aantonen. U moet de documenten toepassen in de aangegeven volgorde:

 • de Europese typegoedkeuring (ETG) of het Certificaat van Overeenstemming (CvO) van de auto
 • als er geen ETG of CvO is: de individuele goedkeuring voor de auto door de RDW
  Bij de keuring moet u het emissiecertificaat en/of het bijbehorende testrapport overleggen.
 • als er geen ETG, CvO of individuele goedkeuring is: het testrapport van een individuele keuring van de auto door bijvoorbeeld TNO
 • als er geen ETGCvO, individuele goedkeuring of testrapport is: een goedkeuring waarin de CO2-uitstoot is vastgelegd
  De uitstoot moet dan zijn gemeten volgens de reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ECE101-00) of een gelijkwaardig internationaal reglement. 

Geen bpm bij geen CO2-uitstoot

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto 0 gr/km? Dan betaalt u geen bpm.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn personenauto op benzine?

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto meer dan 0 gr/km? Bepaal dan met de volgende tabel de bpm die u voor uw personenauto op benzine moet betalen.

CO2-uitstoot
vanaf
CO2-uitstoot
tot
Bereken de belasting
voor een personenauto als volgt:
- trek van de CO2-uitstoot
van de auto de waarde uit
kolom I af
- vermenigvuldig de uitkomst
met het bedrag uit
kolom IV
- tel hier het bedrag uit
kolom III bij op

I

II

III

IV

0 gr/km

90

€ 366

€ 1

90 gr/km

116

€ 456

€ 57

116 gr/km

162

€ 1.938

€ 124

162 gr/km

180

€ 7.642

€ 204

180 gr/km

-

€ 11.314

€ 408

Voorbeeld 1: bereken de bpm over de CO2-uitstoot

 • De CO2-uitstoot van uw personenauto is 145 gr/km.
 • In de tabel valt deze waarde tussen de 116 en de 162 gr/km.
 • Trek van de uitstoot van uw auto 116 gr/km af: 145 - 116 = 29.
 • Vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag dat in kolom IV staat van dezelfde rij: 29 x € 124 = € 3.596.
 • Tel bij de uitkomst het bedrag dat in kolom III staat van dezelfde rij: € 3.596 + € 1.938 = € 5.534. Dit is de bpm die u moet betalen.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn personenauto op diesel?

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto met een dieselmotor meer dan 80 gr/km? Dan betaalt u naast de uitkomst van bovenstaande tabel een dieseltoeslag van € 78,82 per gram CO2-uitstoot boven de 80 gr/km.

Voorbeeld 2: dieseltoeslag

De CO2-uitstoot van uw personenauto is 200 gr/km. Dan berekent u de dieseltoeslag als volgt:

 • Dieseltoeslag = (200 - 80) x € 78,82 = € 9.458.
 • Tel dit bedrag op bij de bpm voor een personenauto op diesel.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn PHEV-personenauto?

Een PHEV-personenauto wordt ook wel een stekkerauto of plug-in genoemd. PHEV betekent: plug-in hybrid electric vehicle. Naast een elektromotor die door een externe bron kan worden opgeladen, heeft het motorrijtuig een verbrandingsmotor. Deze motorrijtuigen hebben een eigen bpm-tarief.

Bepaal met de volgende tabel de bpm die u voor uw PHEV-personenauto moet betalen.
 

CO2-uitstoot
vanaf
CO2-uitstoot
tot
Bereken de belasting
voor een personenauto als volgt:
- trek van de CO2-uitstoot
van de auto de waarde uit
kolom I af
- vermenigvuldig de uitkomst
met het bedrag uit
kolom IV
- tel hier het bedrag uit
kolom III bij op

I

II

III

IV

0 gr/km

34

€ 0

€ 24

34 gr/km

60

€ 816

€ 83

60 gr/km

-

€ 2.974

€ 199

De berekening is hetzelfde als bij een niet PHEV-personenauto.

Als de verbrandingsmotor een dieselmotor is, is de dieseltoeslag ook hier van toepassing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.