Bpm-tarief personenauto

De CO2-uitstoot in gram/km bepaalt de bpm die u voor uw personenauto betaalt.

Hoe weet ik wat de CO2-uitstoot is?

De RDW bepaalt de CO2-uitstoot van elk type personenauto met een Europese typegoedkeuring, en vermeldt die CO2-uitstoot bij de keuringsgegevens van uw auto.

Hoe wordt de CO2-uitstoot bepaald?

De meetmethode voor het bepalen van de CO2-uitstoot is gebaseerd op de NEDC-methode (New European Driving Cycle). Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk dat de CO2-uitstoot voor nieuwe personenauto’s wordt bepaald op basis van de WLTP-methode (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Met het Europese rekenmodel co2mpas worden de WLTP‑waarden dan omgerekend naar NEDC-waarden. Als beide waarden aanwezig zijn, dan worden ze vermeld op het Certificaat van Overeenstemming (CvO). Vooralsnog wordt de NEDC-waarde gebruikt voor het vaststellen van de bpm.

Geeft de RDW geen CO2-uitstoot aan voor uw type personenauto? Dan geldt een vaste CO2-uitstoot van 507 gram/km voor een benzinepersonenauto, en 356 gram/km voor een dieselpersonenauto. Is deze vaste CO2-uitstoot volgens u niet juist? Hieronder staat waarmee u een andere CO2-uitstoot kunt aantonen.

Waarmee kan ik een andere CO2-uitstoot aantonen?

U kunt alleen een andere CO2-uitstoot van uw personenauto aantonen, met:

 • de Europese typegoedkeuring (ETG) van uw auto
 • de individuele goedkeuring voor uw auto door de RDW
  Bij de keuring moet u het emissiecertificaat en/of het bijbehorende testrapport overleggen.
 • het testrapport van een individuele keuring van uw auto door bijvoorbeeld TNO
 • het certificaat van overeenstemming (CVO)
 • een goedkeuring waarin de CO2-uitstoot is vastgelegd
  Het brandstofverbruik moet zijn gemeten volgens de reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ECE101-00).

Geen bpm bij geen CO2-uitstoot

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto 0 gram/km? Dan betaalt u geen bpm.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn personenauto op benzine?

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto meer dan 0 gram/km? Bepaal dan met de volgende tabel de bpm die u voor uw personenauto op benzine moet betalen.

CO2-uitstoot
vanaf
CO2-uitstoot
tot
Bereken de belasting
voor een personenauto als volgt:
- trek van de CO2-uitstoot
van de auto de waarde uit
kolom I af
- vermenigvuldig de uitkomst
met het bedrag uit
kolom IV
- tel hier het bedrag uit
kolom III bij op

I

II

III

IV

0 gram/km

68

€ 366

€ 2

68 gram/km

91

€ 502

€ 59

91 gram/km

133

€ 1.859

€ 129

133 gram/km

150

€ 7.277

€ 212

150 gram/km

-

€ 10.881

€ 424

Voorbeeld 1: bereken de bpm over de CO2-uitstoot

 • De CO2-uitstoot van uw personenauto is 145 gram/km.
 • In de tabel valt deze waarde tussen de 133 en de 150 gram/km.
 • Trek van de uitstoot van uw auto 133 gram/km af: 145 - 133 = 12
 • Vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag dat in kolom IV staat van dezelfde rij: 12 x € 212 = € 2.544
 • Tel bij de uitkomst het bedrag dat in kolom III staat van dezelfde rij: € 2.544 + € 7.277 = € 9.821. Dit is de bpm die u moet betalen.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn personenauto op diesel?

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto met een dieselmotor meer dan 59 gram/km? Dan betaalt u naast de uitkomst van bovenstaande tabel een dieseltoeslag van € 89,85 per gram CO2-uitstoot boven de 59 gram/km.

Voorbeeld 2: dieseltoeslag

De CO2-uitstoot van uw personenauto is 200 gram/km. Dan berekent u de dieseltoeslag als volgt:

 • Dieseltoeslag = (200 - 59) x € 89,85 = € 12.668
 • Tel dit bedrag op bij de bpm voor een personenauto op diesel.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn PHEV- personenauto

Een PHEV personenauto wordt ook wel een stekkerauto of plug-in genoemd. PHEV betekend: Plug-in hybrid electric vehicle. Naast een elektromotor die door een externe bron kan worden opgeladen heeft het motorrijtuig ook een verbrandingsmotor. Deze motorrijtuigen hebben een eigen bpm-tarief.

Deze motorrijtuigen worden de komende jaren dubbel getest, waarbij de CO2-uitstoot conform de NEDC test leidend blijft. De CO2-uitstoot van PHEV personenauto’s volgens de WLTP-test wordt niet omgerekend.

Bepaal met de volgende tabel de bpm die u voor uw PHEV-personenauto  moet betalen.
 

CO2-uitstoot
vanaf
CO2-uitstoot
tot
Bereken de belasting
voor een personenauto als volgt:
- trek van de CO2-uitstoot
van de auto de waarde uit
kolom I af
- vermenigvuldig de uitkomst
met het bedrag uit
kolom IV
- tel hier het bedrag uit
kolom III bij op

I

II

III

IV

0 gram/km

30

€ 0

€ 27

30 gram/km

50

€ 810

€ 111

50 gram/km

-

€ 3.030

€ 267

De berekening is het zelfde als bij een niet PHEV-personenauto.

Als de verbrandingsmotor een dieselmotor is, is de dieseltoeslag ook hier van toepassing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.