Bpm-tarief personenauto

De CO2-uitstoot in gr/km bepaalt de bpm die u voor uw personenauto betaalt.

Hoe weet ik wat de CO2-uitstoot is?

De RDW registreert de CO2-uitstoot van elk type personenauto met een Europese typegoedkeuring. De RDW vermeldt de CO2-uitstoot bij de keuringsgegevens van uw auto.

Hoe wordt de CO2-uitstoot bepaald?

 • Nieuwe auto’s: sinds 1 juli 2020 wordt voor nieuwe auto’s de WLTP-meetmethode (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) gebruikt voor de berekening van de bruto bpm. De WLTP-meetmethode is de opvolger van de NEDC-meetmethode (New European Driving Cycle).
 • Gebruikte auto’s: voor gebruikte auto’s met een datum 1e toelating tot 1 juli 2020 kan het bruto bpm-bedrag ook worden vastgesteld aan de hand van de NEDC-tabellen die gelden tot 1 juli 2020.
  Dat werkt als volgt. Is voor een auto met een datum 1e toelating tot 1 juli 2020 de WLTP-waarde met het Europese rekenmodel CO2MPAS omgerekend naar een NEDC-waarde? Dan kiest u zelf of u aangifte doet op basis van de NEDC-waarde of de WLTP-waarde. Hier kan een verschil in zitten. Is uw auto alleen getest volgens de NEDC-meetmethode? Dan moet u het bruto bpm-bedrag berekenen volgens de NEDC-tabellen. Als beide waarden aanwezig zijn, dan worden ze vermeld op het Certificaat van Overeenstemming (CvO). Is uw auto vervaardigd vóór 2018? Dan is er geen WLTP-waarde.

Voor de berekening van het bruto bpm-bedrag gaan we uit van de CO2-uitstoot zoals die in het kentekenregister is of wordt opgenomen.

Is de CO2-uitstoot niet bekend?

Dan stellen wij de CO2-uitstoot als volgt vast:

 • 550 gr/km voor een benzineauto en 395 gr/km voor een dieselauto met een datum 1e toelating van 1 juli 2020 tot heden.
 • 507 gr/km voor een benzineauto en 356 gr/km voor een dieselauto met een datum 1e toelating van 1 januari 2015 tot 1 juli 2020.
 • 350 gr/km voor een benzineauto en 302 gr/km voor een dieselauto met een datum 1e toelating van 1 januari 2009 tot 1 januari 2015.

Als de CO2-uitstoot niet blijkt uit het kentekenregister, dan kunt u met 1 van de volgende documenten de CO2-uitstoot aantonen. U moet de documenten toepassen in de aangegeven volgorde:

 • de Europese typegoedkeuring (ETG) of het Certificaat van Overeenstemming (CvO) van de auto
 • als er geen ETG of CvO is: de individuele goedkeuring voor de auto door de RDW
  Bij de keuring moet u het emissiecertificaat en/of het bijbehorende testrapport overleggen.
 • als er geen ETG, CvO of individuele goedkeuring is: het testrapport van een individuele keuring van de auto door bijvoorbeeld TNO
 • als er geen ETG, CvO, individuele goedkeuring of testrapport is: een goedkeuring waarin de CO2-uitstoot is vastgelegd
  De uitstoot moet dan zijn gemeten volgens de reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ECE101-00) of een gelijkwaardig internationaal reglement.

Geen bpm bij geen CO2-uitstoot

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto 0 gr/km? Dan betaalt u geen bpm.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn personenauto?

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto meer dan 0 gr/km? Bepaal dan met de volgende tabel de bpm die u voor uw personenauto moet betalen.

Let op!

De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op de WLTP-meetmethode. Deze meetmethode geldt sinds 1 juli 2020. Hebt u een personenauto met een datum 1e toelating van vóór 1 juli 2020? Dan mag u ook gebruikmaken van een historisch tarief. Dat is gebaseerd op de NEDC-meetmethode.


Tabel bpm personenauto
CO2-uitstoot
vanaf
CO2-uitstoot
tot
Bereken de belasting
voor een personenauto als volgt:
Trek van de CO2-uitstoot
van de auto de waarde uit de
1e kolom af.
Vermenigvuldig de uitkomst
met het bedrag uit de
4e kolom
en tel hier het bedrag uit de
3e kolom bij op

0 gr/km

84

€ 376

€ 1

84 gr/km

109

€ 460

€ 62

109 gr/km

152

€ 2.010

€ 137

152 gr/km

168

€ 7.901

€ 224

168 gr/km

-

€ 11.485

€ 448

Voorbeeld 1: bereken de bpm over de CO2-uitstoot

 • De CO2-uitstoot van uw personenauto is 145 gr/km.
 • In de tabel valt deze waarde tussen de 109 en de 152 gr/km.
 • Trek van de uitstoot van uw auto 109 gr/km af: 145 – 109 = 36.
 • Vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag dat in kolom 4 staat van dezelfde rij: 36 x € 137 = € 4.932.
 • Tel bij de uitkomst het bedrag op dat in kolom 3 staat van dezelfde rij: € 4.932 + € 2.010 = € 6.942. Dit is de bpm die u moet betalen.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn personenauto op diesel?

Is de CO2-uitstoot van uw personenauto met een dieselmotor meer dan 75 gr/km? Dan betaalt u bpm volgens de bovenstaande tabel, plus een dieseltoeslag van € 86,67 per gram CO2-uitstoot boven de 75 gr/km.

Voorbeeld 2: dieseltoeslag

De CO2-uitstoot van uw personenauto is 200 gr/km. Dan berekent u de dieseltoeslag als volgt: dieseltoeslag = (200 – 75) x € 86,67 = € 10.833. Tel dit bedrag op bij de bpm voor de personenauto.

Hoe bereken ik de bpm voor mijn PHEV-personenauto?

Een PHEV-personenauto wordt ook wel een stekkerauto of plug-in genoemd. PHEV betekent: plug-in hybrid electric vehicle. Naast een elektromotor die door een externe bron kan worden opgeladen, heeft het motorrijtuig een verbrandingsmotor. Deze motorrijtuigen hebben een eigen bpm-tarief.

Bepaal met de volgende tabel de bpm die u voor uw PHEV-personenauto moet betalen.

Let op!

De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op de WLTP-meetmethode. Deze meetmethode geldt sinds 1 juli 2020. Hebt u een personenauto met een datum 1e toelating van vóór 1 juli 2020? Dan mag u ook gebruikmaken van een historisch tarief. Dat is gebaseerd op de NEDC-meetmethode.


Tabel bpm PHEV-personenauto
CO2-uitstoot
vanaf
CO2-uitstoot
tot
Bereken de belasting
voor een PHEV-personenauto als volgt:
Trek van de CO2-uitstoot
van de auto de waarde uit de
1e kolom af.
Vermenigvuldig de uitkomst
met het bedrag uit de
4e kolom
en tel hier het bedrag uit de
3e kolom bij op

0 gr/km

34

€ 0

€ 24

34 gr/km

60

€ 816

€ 85

60 gr/km

-

€ 3.026

€ 204

De berekening is hetzelfde als bij een niet PHEV-personenauto.

Als de verbrandingsmotor een dieselmotor is, is ook de dieseltoeslag van toepassing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.