Teruggaaf voor taxi's of openbaar vervoer

Bent u ondernemer en gebruikt u een personenauto voor 90% of meer als taxi of voor openbaar vervoer? Dan kunt u de betaalde bpm terugvragen. U kunt de bpm alleen in 1 keer vooraf terugkrijgen. Voldoet u binnen 3 jaar niet meer aan de voorwaarden voor de teruggaaf? Of verkoopt u de auto? Dan moet u (een deel van) de bpm terugbetalen.

Geen teruggaaf meer vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 kunt u geen gebruik meer maken van de teruggaafregeling bpm voor taxi’s of openbaar vervoer. Maar hebt u een personenauto die uiterlijk op 31 december 2019 voldoet aan de voorwaarden voor de teruggaafregeling? Dan kunt u nog tot uiterlijk 13 weken daarna een verzoek om teruggaaf doen.

De 3-jaarstermijn waarbinnen u moet voldoen aan de voorwaarden voor de teruggaaf, geldt vanaf het moment van de teruggaaf tot uiterlijk 31 december 2022. In die 3 jaar moet u de personenauto voor 90% of meer blijven gebruiken als taxi of voor openbaar vervoer. Het moment waarop de 3-jaarstermijn begint, geldt ook voor de doorschuifregeling.

Voorwaarden voor de teruggaaf

U komt in aanmerking voor teruggaaf als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • De RDW heeft de auto goedgekeurd om te gebruiken als taxi of voor openbaar vervoer.
  • U hebt een geldige WP-vergunning.
    Met een WP-vergunning mag u de auto gebruiken als taxi of voor openbaar vervoer. Deze vergunning wordt namens de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat afgegeven door Kiwa Register.
  • U hebt verklaard dat u de auto voor minimaal 90% gaat gebruiken als taxi of voor openbaar vervoer.
  • U bent niet failliet en u hebt geen surseance van betaling gekregen.

Hoe vraag ik teruggaaf aan?

Vraag de teruggaaf aan met het formulier Taxi & OV - verzoek om teruggaaf bpm - Regeling taxi- en openbaar vervoer.

Hebt u vragen? Lees dan de brochure Teruggaaf van bpm voor taxi's en personenauto's openbaar vervoer. Hebt u na het lezen van de brochure vragen over de teruggaaf voor taxi’s? Bel dan de BelastingTelefoon Auto.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.