Werkgeversvrijstelling bpm

Bent u werkgever van een onderneming die in het buitenland is gevestigd? Dan kunt u onder voorwaarden een werkgeversvrijstelling krijgen voor een personenauto, bestelauto of motor met een buitenlands kenteken.

Voorwaarden

Bent u de eigenaar of houder van het motorrijtuig? Dan komt u in aanmerking voor de werkgeversvrijstelling als u in Nederland woont, en voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • U bent hoofd van een in het buitenland gevestigd eenmansbedrijf.
  • U bent lid van een in het buitenland gevestigde maatschap.
  • U bent bestuurder, vennoot of aandeelhouder van een in het buitenland gevestigde vennootschap.

En daarnaast geldt:

  • U bent zelf geen werknemer van de onderneming.
  • Alleen u of uw inwonende gezinsleden gebruiken het motorrijtuig in Nederland.
  • Uit de kilometerregistratie blijkt dat u het motorrijtuig voor minimaal 50% zakelijk buiten Nederland gebruikt. De afstand die u rijdt tussen uw woonplaats en uw werkplaats in het buitenland en omgekeerd, telt hierbij niet mee.

Vrijstelling aanvragen

Vraag de werkgeversvrijstelling aan met het formulier 'Aanvraag vergunning vrijstelling bpm werkgever'. Op het aanvraagformulier staan de bijlagen die u bij uw aanvraag mee moet sturen.

Na uw aanvraag krijgt u een 'Vergunning vrijstelling bpm werkgever'. Met die vergunning mag u met het motorrijtuig met een buitenlands kenteken in Nederland rijden.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.