Werknemersvrijstelling bpm

Bent u werknemer van een onderneming die in het buitenland gevestigd is? Dan kunt u onder voorwaarden een werknemersvrijstelling krijgen voor een personenauto, bestelauto of motor met een buitenlands kenteken.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een werknemersvrijstelling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Nederland en werkt voor een buitenlandse werkgever.
  • Uw werkgever stelt u een motorrijtuig met een buitenlands kenteken ter beschikking.
  • Uw werkgever verklaart schriftelijk dat het motorrijtuig hoofdzakelijk bestemd is voor uw werk buiten Nederland.
  • U mag niet beslissen in welk land de auto of motor wordt geregistreerd.

Vrijstelling aanvragen

Vraag de werknemersvrijstelling aan met het formulier 'Aanvraag vergunning vrijstelling bpm werknemer'. En stuur de bijlagen mee die op het aanvraagformulier staan.

Na uw aanvraag krijgt u een 'Vergunning vrijstelling bpm werknemer'. Met die vergunning mogen alleen u of uw inwonende gezinsleden in Nederland rijden met het motorrijtuig. Inwonende gezinsleden mogen het motorrijtuig privé gebruiken, als zij in de vergunning zijn vermeld.

Let op!

Vraag de werknemersvrijstelling aan vóór u met het motorrijtuig met buitenlands kenteken in Nederland gaat rijden. Pas als u de vergunning hebt, mag u het motorrijtuig in Nederland gebruiken.

 

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.