Motorrijtuigenbelasting betalen via automatische incasso

U kunt uw motorrijtuigenbelasting betalen via automatische incasso. Wij schrijven uw motorrijtuigenbelasting dan rond de 28e van iedere maand automatisch van uw rekening af.

Hoeveel betaal ik automatisch per maand?

Bereken uw motorrijtuigenbelasting per 3 maanden met de rekenhulp Hoeveel motorrijtuigenbelasting moet ik betalen? en deel dat bedrag door 3. Dit is het maandbedrag dat wij iedere maand automatisch van uw rekening afschrijven. Wij ronden de maandbedragen af op hele euro’s. Daarom kunnen deze bedragen onderling iets verschillen.

Ik heb te veel of te weinig betaald

Als u via automatische incasso te veel hebt betaald, krijgt u de te veel betaalde belasting op het bij ons bekende rekeningnummer terug. Als u te weinig hebt betaald, schrijven wij dat bedrag automatisch af bij de eerstvolgende incasso.

Stornering

Als u een brief hebt ontvangen dat een betaling gestorneerd is (dit betekent dat u het geïncasseerde bedrag zelf hebt teruggeboekt of dat wij het bedrag niet van uw bankrekening hebben kunnen afschrijven), hoeft u niets te doen. De mislukte incasso wordt de eerst volgende mogelijkheid opnieuw geïncasseerd. Is het een 3e stornering? Dan krijgt u een naheffingsaanslag zonder boete over de motorrijtuigenbelasting die u nog moet betalen.  En u neemt voor het betreffende kenteken niet langer deel aan de regeling automatisch betalen.

Machtigen voor automatische incasso

U kunt ons machtigen voor automatische incasso met een machtigingsformulier. Vraag dit formulier aan bij de BelastingTelefoon Auto.

Vul het machtigingsformulier in en stuur het op. Zodra wij dat hebben verwerkt, krijgt u een bevestiging dat uw machtiging is geregistreerd. U krijgt nóg een brief van ons ('Mededeling motorrijtuigenbelasting bevestiging automatisch betalen') waarin het bedrag staat dat we maandelijks afschrijven. En vanaf welke maand we dit doen. 

Krijgt u van ons rekeningen terwijl u een machtigingsformulier hebt ingevuld en opgestuurd naar ons? Betaal die rekeningen altijd. De automatische incasso gaat namelijk pas in na afloop van de tijdvakken waarvoor wij u rekeningen hebben gestuurd.

Let op!

Hebt u een motorrijtuig gekocht en betaalt u al via automatische incasso voor uw vorige motorrijtuig? Dan hoeft u ons niet opnieuw te machtigen. De automatische betaling gaat dan over op het motorrijtuig dat u hebt gekocht. Dit geldt niet als u voor uw vorige motorrijtuig een specifieke machtiging hebt afgegeven die alleen voor dat motorrijtuig gold. In dat geval moet u ons opnieuw machtigen.

Automatische incasso niet mogelijk

U kunt uw motorrijtuigenbelasting niet automatisch betalen als u:

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u het rekeningnummer voor de automatische betaling aanpassen? Bel dan met de BelastingTelefoon Auto en vraag een nieuwe machtiging aan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.