Motorrijtuigenbelasting betalen met rekening

U kunt uw motorrijtuigenbelasting per 3 maanden betalen met een rekening. De datum waarop dit tijdvak begint, hangt af van de afgiftedatum van uw kentekenbewijs of kentekencard (kentekenbewijs in creditcardformaat).

Voorbeeld

De afgiftedatum van uw kentekencard is 20 mei. Als u per 3 maanden betaalt, beginnen de tijdvakken telkens op 20 mei, 20 augustus, 20 november en 20 februari.

Op de rekening die wij u sturen, staan de volgende gegevens:

  • het tijdvak
  • het bedrag dat u moet betalen
  • de uiterste betaaldatum

Let op!

Als u geen rekening van ons hebt gekregen, bel dan de BelastingTelefoon Auto. Bent u de rekening kwijt maar hebt u het kenmerk van de rekening nog wel? Gebruik dan de zoekhulp betalingskenmerk. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u uw motorrijtuigenbelasting op tijd betaalt. Hebt u geen rekening gekregen? Dan moet u zelf zorgen dat de betaling binnen 30 dagen na het begin van het tijdvak is bijgeschreven op een rekening van de Belastingdienst. Betaalt u niet, niet op tijd of niet volledig, dan kunt u een boete van € 55 krijgen.

Ik heb te veel of te weinig betaald

Hebt u uw motorrijtuig verkocht of geschorst en hebt u daarvóór een rekening ontvangen? Betaal deze dan altijd. De belasting die u te veel hebt betaald vanaf het moment dat het motorrijtuig niet meer op uw naam staat geregistreerd bij de RDW of geschorst is, krijgt u automatisch terug. Bedragen van € 5 of minder worden niet terugbetaald.

Let op!

Maakt u gebruik van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan krijgt u geen teruggaaf van belasting bij verkoop, sloop, schorsing, diefstal of export van uw oldtimer.

Mijn rekeningnummer is gewijzigd

Is uw rekeningnummer gewijzigd? Maak dan 1 keer het bedrag dat u moet betalen over met een eigen bankopdracht op IBAN-rekeningnummer NL86INGB0002445588 / BIC: INGBNL2A op naam van de Belastingdienst. Wij kunnen namelijk voor het lopende tijdvak geen nieuwe rekening aanmaken. Vermeld op de bankopdracht het betalingskenmerk.

Hebt u nog niet uw nieuwe rekeningnummer aan ons doorgegeven? Lees dan Rekeningnummer wijzigen - zo doet u dat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.