U gebruikt een auto voor uw inkomsten uit overig werk

Bent u freelancer, of doet u wel eens klussen tegen betaling? Dan hebt u 'inkomsten uit overig werk' en bent bij ons bekend als resultaatgenieter. Als u kosten maakt voor het zakelijk gebruik van uw auto, trekt u die af als zakelijke kosten. Gebruikt u de auto ook privé, dan moet u daarvoor een bedrag verrekenen met de autokosten die u aftrekt.

Hebt u 'inkomsten uit overig werk', dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. U kunt wel ondernemer zijn voor de omzetbelasting (btw). Wat betekent het voor uw btw als u uw auto zowel privé als voor uw onderneming gebruikt?

Autokosten en privégebruik

Trekt u de kosten van uw auto af als zakelijke kosten? Dan reist u met een auto van de zaak. Gebruikt u die auto ook voor privéritten? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van uw bedrijf. De manier waarop u dit verrekent, is hetzelfde als bij iemand die ondernemer is.

Lees meer hierover bij Privégebruik auto.

Bestelauto

Hebt u een bestelauto? Dan gelden een aantal speciale regels voor een bestelauto.

Gebruikt u de bestelauto uitsluitend zakelijk? Dan kunt u een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' indienen. U hoeft dan geen kilometeradministratie bij te houden. Wel moet u veranderingen rond het zakelijk gebruik van de bestelauto aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als u een andere bestelauto tot uw beschikking krijgt, of als u toch privékilometers met de bestelauto rijdt.

Aanvragen en intrekken

Voor de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' zijn 2 formulieren, die u bestelt bij de BelastingTelefoon:

  • Aanvragen: 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto'
  • Intrekken: 'Intrekking verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto'

Gevolgen privégebruik bestelauto

Als u de bestelauto privé gebruikt, terwijl u verklaard hebt deze niet privé te gebruiken, krijgt u alsnog een correctie wegens privégebruik auto. Ook kunt u een boete krijgen.

Lees meer hierover bij Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, onder Meldingsplicht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.