Hoe zit het met de btw en belasting bij zendingen van bedrijven?

Dit onderdeel is alleen bedoeld voor particulieren die goederen ontvangen uit het buitenland van organisaties en bedrijven.

U ontvangt goederen uit het buitenland van organisaties en bedrijven? En u wilt weten of u belastingen bij invoer (bijvoorbeeld invoerrechten, btw (omzetbelasting) en accijns) moet betalen? Kijk dan in de tabel hieronder.

Tabel: Wel of geen belastingen bij invoer betalen?

De goederen
komen uit
een:
Waarde van de
zending
(exclusief
verzekerings-
en
vervoerskosten)
Belastingen bij invoer
EU-land

Onbeperkt

U betaalt alleen btw (omzetbelasting) aan de ondernemer van wie u de goederen ontvangt, niet aan de Nederlandse Douane.
Voor alcoholhoudende producten betaalt u accijns.
niet-EU-land Tot en met
€ 150
Geen invoerrechten
Wel btw (omzetbelasting)
niet-EU-land

Meer dan € 150

Wel invoerrechten
Wel btw (omzetbelasting)

Opmerkingen bij de tabel

EU-land/niet-EU-land: Kijk welke landen lid zijn van de Europese Unie

Invoerrechten: Met invoerrechten bedoelen we hier ook: andere heffingen bij invoer, zoals antidumpheffing, landbouwheffing, enzovoorts. Voor alcoholhoudende dranken moet u naast invoerrechten ook accijns betalen.

Berekenen hoeveel belasting u moet betalen

Blijkt uit de tabel hierboven dat u belastingen moet betalen? Lees dan verder op de pagina: Houd rekening met extra kosten als u online bestelt buiten de EU.

Meer producten in 1 zending

U betaalt altijd over de hele zending in het pakket belastingen bij invoer. Zitten er 2 producten in het pakket, bijvoorbeeld 1 van € 149 en 1 van € 300, dan moet u toch over € 449 de belastingen bij invoer berekenen. Ook als de zending uit meerdere pakketjes bestaat, kan het als 1 geheel worden beschouwd. Dit geldt als de pakketten gelijktijdig worden aangeboden, aan 1 en dezelfde geadresseerde, in 1 factuur zijn opgenomen en hetzelfde airwaybillnummer hebben.

Uitzondering voor alcoholhoudende producten

U moet aangifte (laten) doen als u alcoholische producten (accijnsgoederen) in Nederland ontvangt vanuit het buitenland. Afhankelijk van wie de aangifte doet, moet u of de verkoper over de hele hoeveelheid accijns betalen. Komen de accijnsgoederen van buiten de EU? Dan moet er ook btw (omzetbelasting) en invoerrechten worden betaald.

Uitzondering voor tabaksproducten

Tabaksproducten (bijvoorbeeld sigaretten, sigaren, shag en waterpijptabak) mag u alleen Nederland laten binnenbrengen als daarop Nederlandse accijnszegels zitten. Dat is bij kopen via internet of postorderbedrijf vrijwel nooit het geval. Tabaksproducten die zonder geldig Nederlands accijnszegel in Nederland aankomen, neemt de Douane in beslag. Ga dus niet in op e-mails waarin de leverancier de tabaksproducten aanbiedt tegen een (veel) lagere prijs dan normaal in Nederland. Zie: Mag ik online sigaretten of andere tabak kopen?

Wat mag ik niet zomaar invoeren?

Het product moet voldoen aan de Nederlandse normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Twijfelt u of u het product mag invoeren? Check het voor de zekerheid op de pagina's Bagage en Kijk hoe het zit als u online winkelt (denk aan nagemaakte artikelen, bedreigde dier- en plantensoorten, dierlijke producten en levensmiddelen, planten, bloemen, groenten, fruit, wapens en munitie, geneesmiddelen, verdovende middelen, kunst en antiek).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.