Rekenvoorbeelden invoerrechten voor zendingen van bedrijven

Dit onderdeel is alleen bedoeld voor particulieren die goederen ontvangen uit het buitenland van organisaties en bedrijven.

In deze rekenvoorbeelden ziet u hoe u de belasting berekent die u moet betalen bij invoer.

Voorbeeld 1: Waarde ontvangen goederen niet meer dan € 22

U koopt buiten de Europese Unie (EU) 2 cd's voor € 21.

Omschrijving Bedrag

Prijs van de 2 cd's

€ 21

Verzendkosten (bijvoorbeeld € 25)

€ 25

Verzekeringskosten (bijvoorbeeld € 10)

€ 10

Invoerrechten

€ 0

Btw (omzetbelasting)

€ 0

Totaal (prijs, kosten, belastingen)

€ 56

U betaalt geen invoerrechten omdat de waarde niet meer is dan € 150. 
U betaalt geen btw omdat de waarde niet meer is dan € 22.
Wel moet u meestal nog afhandelingskosten betalen aan het post- of koeriersbedrijf.

Voorbeeld 2: Waarde ontvangen goederen € 22 of meer, en niet meer dan € 150

U koopt buiten de Europese Unie (EU) een fotocamera voor € 149.

Omschrijving Bedrag

Prijs fotocamera

€ 149

Verzendkosten (bijvoorbeeld € 25)

€ 25

Verzekeringskosten (in dit voorbeeld € 10)

€ 10

Invoerrechten

€ 0

Btw (omzetbelasting)
U betaalt 21% btw over:
€ 149 + € 25 + € 10 = € 184

€ 38,64

Totaal (prijs, kosten, belastingen)

€ 222,64

U betaalt in dit voorbeeld dus € 38,64 aan belastingen bij invoer. 
U betaalt alleen btw, geen invoerrechten omdat de waarde niet meer is dan € 150.
Naast deze kosten moet u meestal ook nog inklarings- en afhandelingskosten betalen aan het post- of koeriersbedrijf.

Voorbeeld 3: Waarde ontvangen goederen € 150 of meer

U koopt buiten de Europese Unie een handtas van kunstleer, van € 199.

Omschrijving Bedrag

Prijs handtas van kunstleer

€ 199

Verzendkosten (bijvoorbeeld € 25)

€ 25

Verzekeringskosten (in dit voorbeeld € 10)

€ 10

Invoerrechten (3%)
U betaalt 3% invoerrechten over
€ 199 + € 25 + 10 = € 234

€ 7,02

Btw (omzetbelasting)
U betaalt 21% btw over:
€ 199 + € 25 + € 10 + € 7,02= € 241,02

€ 50,61

Totaal (prijs, kosten, belastingen)

€ 291,63

U moet btw betalen omdat de waarde van de handtas € 22 of meer is. 
U moet invoerrechten betalen omdat de waarde van de handtas meer is dan € 150.
U betaalt in dit voorbeeld dus € 57,63 aan belastingen bij invoer.
Naast deze kosten moet u meestal ook nog inklarings- en afhandelingskosten betalen aan het post- of koeriersbedrijf.

Wat mag ik niet zomaar invoeren?

Het product moet voldoen aan de Nederlandse normen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Twijfelt u of u het product mag invoeren? Check het voor de zekerheid op de pagina's Bagage en Kijk hoe het zit als u online winkelt (denk aan € 10.000 of meer, nagemaakte artikelen, bedreigde dier- en plantensoorten, dierlijke producten en levensmiddelen, planten, bloemen, groenten, fruit, wapens en munitie, nepwapens, geneesmiddelen, verdovende middelen, kunst en antiek).

Let op!

U betaalt altijd over de hele zending in het pakket belastingen bij invoer.

Zitten er 2 producten in het pakket, bijvoorbeeld 1 van € 20 en 1 van € 300, dan moet u toch over € 320 de belastingen bij invoer berekenen.

Ook als de zending uit meerdere pakketjes bestaat, kan het als 1 geheel worden beschouwd. Dit geldt als de pakketten gelijktijdig worden aangeboden, aan 1 en dezelfde geadresseerde, in 1 factuur zijn opgenomen en hetzelfde airwaybillnummer hebben.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.