Waar let ik op met pakjes van particulieren uit het buitenland?

Dit onderdeel is alleen bedoeld voor particulieren die goederen ontvangen uit het buitenland van andere particulieren. Bijvoorbeeld van een familielid of vriend.

Let op!

Wilt u weten waar uw pakket is? Uw post- of koeriersbedrijf kan u vertellen waar het pakket is en of bijvoorbeeld de douaneafhandeling inmiddels klaar is. De Douane geeft hierover geen informatie.

Het gaat om goederen zonder handelskarakter. Kenmerken van het begrip 'zonder handelskarakter' zijn:

 • De zending heeft een incidenteel karakter.
 • De goederen zijn voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde, of persoonlijk gebruik door de leden van het gezin van de geadresseerde.
 • De aard en hoeveelheid is zodanig, dat de zending geen commercieel karakter heeft.
 • De goederen worden verzonden door de afzender, zonder dat daar enige betaling tegenover staat.

Ontvangt u goederen uit het buitenland? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de volgende zaken:

 • belastingen bij invoer betalen
  In vrijwel alle gevallen doet het post- of koeriersbedrijf dat het transport uitvoert, aangifte bij de Douane. Zij gebruiken daarvoor informatie die belangrijk is voor de Douane, zoals waarde en een omschrijving van de goederen. Als deze gegevens niet bekend zijn, kan het post- of koeriersbedrijf dit bij u navragen.
  Zijn de kosten die hieronder staan niet door de afzender betaald aan het post- of koeriersbedrijf? Dan brengt het post- of koeriersbedrijf deze kosten bij u in rekening bij aflevering van het pakket:
  • inklaringskosten
   Dit zijn de kosten die het post- of koeriersbedrijf maakt voor het doen van de aangifte bij de Douane.
  • afhandelingskosten
   Dit zijn de kosten voor ander werk dat het post- of koeriersbedrijf voor u doet.
  • de eventueel te betalen belastingen
   Dit zijn belastingen bij invoer, zoals invoerrecht, btw (omzetbelasting) en accijns.
 • Goederen die u niet zomaar mag invoeren
  Sommige goederen mogen Nederland helemaal niet in. Andere goederen mag u Nederland alleen binnenbrengen of invoeren als u daarvoor een vergunning hebt. Lees meer op de pagina's Bagage en Kijk hoe het zit als u online winkelt (denk aan nagemaakte artikelen, bedreigde dier- en plantensoorten, dierlijke producten en levensmiddelen, planten, bloemen, groenten, fruit, wapens en munitie, geneesmiddelen, verdovende middelen, kunst en antiek.)

Ontvangt u goederen uit een ander land van de Europese Unie?

Ontvangt u goederen uit een ander land van de Europese Unie. Dan bemoeit de Douane zich niet met die zending. Met uitzondering van accijnsgoederen zoals alcohol en tabak. Voor alcoholhoudende producten moet accijns worden betaald. Voor tabaksproducten geldt dat zij moeten zijn voorzien van geldige, Nederlandse accijnszegels. Er is voor accijnsgoederen geen vrijstellingsgrens waaronder geen accijns betaald hoeft te worden.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.