Rekenvoorbeeld invoerrechten voor pakjes van particulieren

Dit onderdeel is alleen bedoeld voor particulieren die goederen ontvangen uit het buitenland van particulieren.

In dit rekenvoorbeeld ziet u hoe u de belasting berekent die u moet betalen bij invoer.

Voorbeeld

U krijgt een pak toegezonden van een vriend uit Hong Kong. De omgerekende waarde van het maatpak is € 200.

Omschrijving

Bedrag

Prijs maatpak

€ 200

Verzendkosten (bijvoorbeeld € 25)

€ 25

Verzekeringskosten (in dit voorbeeld € 10)

€ 10

U moet invoerrechten betalen over:
€ 200 + € 25 + € 10 = € 235

-

Invoerrechten:
2,5% van € 235 =

€ 5,87

U moet btw (omzetbelasting) betalen over:
€ 200 + € 25 + € 10 + € 5,87 = € 240,87

-

btw voor dit maatpak:
21% van € 240,87 =

€ 50,58

Totaal (prijs, kosten, belastingen)

€ 291,45

U betaalt in dit voorbeeld € 56,45 aan belastingen bij invoer (€ 5,87 + € 50,58). Naast deze kosten moet u meestal ook nog inklarings- en afhandelingskosten betalen aan het post- of koeriersbedrijf.

Let op!

Is de totale waarde van de zending van 2 of meer goederen meer dan € 45? Dan krijgt u vrijstelling van belastingen bij invoer voor 1 of meer artikelen die totaal niet meer waard zijn dan € 45. Over de waarde van de andere artikelen of het andere artikel betaalt u de volledige belastingen bij invoer. (De waarde van 1 artikel mag niet worden gesplitst.)

Wat mag ik niet zomaar invoeren?

Sommige goederen mogen Nederland helemaal niet in. Andere goederen mag u Nederland alleen binnenbrengen of invoeren als u daarvoor een vergunning hebt. Lees meer op de pagina's Bagage en Kijk hoe het zit als u online winkelt (denk aan € 10.000 of meer, nagemaakte artikelen, bedreigde dier- en plantensoorten, dierlijke producten en levensmiddelen, planten, bloemen, groenten, fruit, wapens en munitie, nepwapens, geneesmiddelen, verdovende middelen, kunst en antiek).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.