Oneens met de belasting voor invoer goederen (via internet gekocht)?

Bent u het niet eens met de invoerbelasting die u moet betalen voor (on line) bestelde goederen uit het buitenland? Neem dan contact op met uw post-of koeriersbedrijf. Zij deden voor u aangifte bij de Douane. Zij kunnen:

  • een bezwaarschrift bij ons indienen
  • een verzoek om terugbetaling van betaalde belasting bij ons indienen

Zelf de betaalde belasting terugvragen of een bezwaarschrift indienen kan ook

Wilt u zelf de betaalde belastingen terugvragen of een bezwaarschrift indienen?
Dan moet uw post- of koeriersbedrijf u daarvoor machtigen.

Uw brief met bezwaar (bezwaarschrift) / verzoek om terugbetaling van de betaalde belasting bij invoer kunnen wij alleen behandelen als u bij uw brief de 2 volgende zaken doet:

  • een schriftelijke machtiging van het post- of koeriersbedrijf
    (Uw post- of koeriersbedrijf deed aangifte voor u bij de Douane. U wilt de betaalde belasting terugvragen, of een bewaarschrift indienen tegen de aangifte. Met de machtiging van uw post- of koeriersbedrijf geven zij u daarvoor toestemming)
  • een kopie van de rekening van het post-of koeriersbedrijf

Schrijf in uw brief:

  • waarom u het niet eens bent met het belastingbedrag
  • het aangiftenummer van de aangifte bij de Douane
  • uw naam, adres en handtekening

Bezwaarschrift op tijd insturen

Stuur uw brief zo spoedig mogelijk naar:
Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Uw bezwaarschrift moet door ons zijn ontvangen: binnen 6 weken na dagtekening van de uitnodiging tot betaling (= de mededeling belastingschuld zoals die staat op de douane-aangifte).

Voor een verzoek om terugbetaling van betaalde belastingen gelden langere termijnen, afhankelijk van het soort verzoek. Over het algemeen moet uw verzoek door ons zijn ontvangen: binnen 3 jaar na dagtekening van de uitnodiging tot betaling (= de mededeling belastingschuld zoals die staat op de douane-aangifte).
Voor specifieke situaties kunnen echter kortere termijnen gelden (van drie maanden of een jaar). Uw post- of koeriersbedrijf kan u hierover meer vertellen.

Zie ook:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.