Douane gebruikt reisgegevens bij toezicht - u hebt inzagerecht

Als poort van Europa gaan dagelijks miljoenen tonnen aan handelsgoederen en reizigersbagage ons land in en uit: over land, zee en door de lucht. Uiteraard staan deze goederen onder douanetoezicht en wordt er gecontroleerd. Dit is het werkterrein van de Nederlandse Douane.

Reisgegevens

Douanecontroles worden uitgevoerd op basis van risicoanalyse. Hiervoor verzamelt en analyseert de Douane informatie. Voor het toezicht op reizigersbagage gebruikt de Douane Passenger Name Records (PNR). Dit zijn gegevens die luchtvaartmaatschappijen vastleggen voor iedere reiziger die een vlucht boekt. Bijvoorbeeld de datum van reservering, reisroutegegevens en bagage-informatie.

Deze PNR-gegevens worden door luchtvaartmaatschappijen geautomatiseerd via een beveiligde verbinding naar de Douane gestuurd. Dit betreft in elk geval de PNR-data van:

  • alle vluchten  die van buiten de Europese Unie (EU) op een Nederlands vliegveld landen
  • alle vluchten die vanaf een Nederlands vliegveld vertrekken naar een bestemming buiten de EU

De analyse van alle benodigde informatie vindt in een zo vroeg mogelijk stadium plaats, zodat de controles zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen plaatsvinden met zo min mogelijk  inbreuk op het logistieke reizigersverkeer.

Mede op basis van deze informatie bepaalt de Douane welke vluchten gecontroleerd worden en wordt de reizigersstroom onderverdeeld in verschillende risicogradaties.  

Bevoegdheid

De Douane heeft de wettelijke bevoegdheid om reisinformatie te vorderen op basis van artikel 15 van het Douanewetboek van de Unie (Verordening (EU) 952/2013 - Douanewetboek van de Unie - DWU, in Engels UCC).

Vordering doen met TRIP

De Politie, de Bijzondere opsporingsdiensten en de Rijksrecherche kunnen met behulp van het Travel Information Portal (TRIP) reisgegevens opvragen voor het uitvoeren van een vordering van een officier van justitie. De Douane, het Openbaar Ministerie, de Politie, de Bijzondere opsporingsdiensten en de Rijksrecherche hebben in de bijbehorende vorderingsprotocollen van TRIP afspraken gemaakt over rechtmatig en veilig gebruik van de PNR-reisgegevens in TRIP.

Privacy

Het verwerken van reisgegevens door de Douane gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De PNR-gegevens worden door de Douane 48 uur na aankomst of vertrek van een vlucht bewaard en in gerichte gevallen 28 dagen. Na deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd. De overige, niet naar individuele reizigers herleidbare gegevens, worden door de Douane gebruikt voor trendanalyse-doeleinden.

Inzage- en correctierecht

U hebt een inzage- en correctierecht. Als u daar gebruik van maakt, krijgt u inzage in de PNR-gegevens die de luchtvaartmaatschappij over u heeft aangeleverd bij de Douane. Bij iedere reis levert uw luchtvaartmaatschappij gegevens aan. U krijgt geen inzicht in gegevens over de controlestrategie.

Wilt u gebruik maken van uw inzagerecht of correctierecht? Dan kunt u contact opnemen met uw reisaanbieder of de BelastingTelefoon Douane.

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.