Ik ben bemanningslid

Bent u bemanningslid die in het internationale verkeer met niet-EU-landen wordt ingezet (zee en lucht)? Dan mag u minder alcoholhoudende producten en tabaksproducten meenemen dan andere reizigers. De hoeveelheden die u wel mag meenemen, staan hieronder in de tabel. Voor andere zaken is uw vrijstelling van belastingen bij invoer even groot als voor andere reizigers.

Voor uw gemak staan in de tabel hieronder alle vrijstellingen die gelden voor bemanningsleden.

Neemt u níet meer goederen mee dan de maximale hoeveelheden in de tabel hieronder? U hoeft voor die goederen géén belastingen te betalen als u Nederland en de Europese Unie in reist (u krijgt vrijstelling van belasting).

Omschrijving
van de goederen
Bijzonderheden/maximale hoeveelheden
Persoonlijke 
bagage
(reis-
benodigdheden)

Persoonlijke bagage is belastingvrij. Dit is de bagage die u meeneemt uit Nederland als u op reis gaat. Uw tandenborstel of fotocamera bijvoorbeeld. Het gaat om goederen zonder handelskarakter.

We kunnen u om een bewijs vragen dat u uw persoonlijke bagage in Nederland of een ander land van de EU hebt gekocht. Bijvoorbeeld als het om luxe en kostbare goederen gaat, zoals camera's, laptops of sieraden. Het is daarom handig om van deze artikelen een aankoop- of garantiebewijs mee te nemen als u op reis gaat. U kunt ook een foto maken van deze bewijzen, en die bewaren in de Reisapp.

Wilt u de aankoopbewijzen van wat duurdere goederen (bijvoorbeeld camera's, laptops en sieraden) niet meenemen op reis? Vraag dan een douaneverklaring aan. Op grond van uw aankoopbewijzen geeft de Douane een verklaring af waarmee u aantoont welke waardevolle goederen u eerder in Nederland of de EU kocht. Vraag de douaneverklaring aan voor u op reis gaat aan bij een douanekantoor in uw omgeving. Bel daarvoor met BelastingTelefoon Douane. De behandeling van deze aanvraag kan enige tijd vergen. 

Bij het douanekantoor moet u laten zien:

 • het aankoop-, betalings- of garantiebewijs
 • de goederen waarvoor u de douaneverklaring aanvraagt

Neemt u een beroepsuitrusting mee, zoals gereedschappen, meetapparatuur, of camera's? Vraag dan een ATA-carnet aan bij de Kamer van Koophandel. Dit carnet vereenvoudigt de tijdelijke in- en uitvoer van goederen.

Alcoholhoudende
producten

U mag belastingvrij meenemen:

 • 1 liter sterke drank, of
 • 1 liter mousserende wijn, of
 • 1 liter likeurwijn zoals sherry of port,
  en
 • 2 liter niet-mousserende wijn, en
 • 8 liter bier

Een combinatie sterke drank, mousserende wijn en likeurwijn mag ook. Bijvoorbeeld een halve liter sterke drank en 1 liter mousserende wijn

Tabaksproducten

U mag belastingvrij meenemen:

 • 40 sigaretten, of
 • 50 gram rooktabak (waterpijptabak is ook rooktabak), of
 • 20 cigarillo's, of
 • 10 sigaren

Een combinatie van deze producten mag ook, bijvoorbeeld 20 sigaretten en 5 sigaren.

Er zit geen accijns op pruim- en snuiftabak.

Snus is verboden vanwege EU-wetgeving voor de volksgezondheid.

Geneesmiddelen Geneesmiddelen voor eigen gebruik mag u belastingvrij meenemen op reis. Lees meer bij: Mag ik mijn medicijnen meenemen naar het buitenland?
Andere goederen
dan 
persoonlijke 
bagage (reis-
benodigdheden),
alcoholhoudende
producten, 
tabaksproducten,
geneesmiddelen

Kocht u goederen buiten de EU met een totale waarde van € 430 of minder? Dan mag u die belastingvrij meenemen. De waarde van drank en sigaretten hoeft u niet mee te rekenen. De belastingvrije hoeveelheden van deze producten vindt u ook in deze tabel.

U mag de waarde niet splitsen.

De vrijstelling geldt niet voor handelsgoederen.

Voorbeelden

U koopt een camera van € 500. 
U moet over het volledige bedrag belasting betalen.

U koopt een horloge van € 400 en een vulpen van € 55. Het totaalbedrag is € 455. 
U betaalt alleen belasting voor de vulpen.

Meer meenemen?

Neemt u meer mee dan de belastingvrije hoeveelheid, of zijn de goederen bestemd voor de handel? Dan moet u aangifte doen. Lees ook: Ik neem meer mee dan de belastingvrije hoeveelheid.

Wat mag ik niet zomaar meenemen?

Er zijn producten die u niet zomaar mag invoeren. Lees meer bij:

Of download de Reisapp, daarmee checkt u op uw bestemming wat u mag meenemen in uw reisbagage.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.