Aangeven liquide middelen voor bemanningsleden, passagiers en door scheepsagenten van zeeschepen

Personen die liquide middelen ter waarde van € 10.000 of meer de Europese Unie binnenbrengen of verlaten, moeten aangifte doen bij de Douane.

Aangifte zonder tussenkomst scheepsagent of cargadoor

Bemanning en passagiers van schepen (vaartuigen) kunnen een aangifte voor liquide middelen doen zónder tussenkomst van een scheepsagent of cargadoor. U doet aangifte door het Aangifteformulier liquide middelen op een aangiftepunt in te dienen.

Aangifte met tussenkomst scheepsagent of cargadoor

Bemanning en passagiers van schepen (vaartuigen) kunnen een aangifte voor liquide middelen doen door tussenkomst van een scheepsagent. Ook kan een scheepsagent zelf aangifte doen als hij (in opdracht van de kapitein) liquide middelen aan boord brengt of van boord haalt.

De scheepsagent mailt of faxt het Aangifteformulier liquide middelen naar het aangiftepunt voordat de liquide middelen aan boord worden gebracht of het schip verlaten. Als de scheepsagent zelf aangifte doet, mag de scheepsagent de aangifte op bedrijfsnaam doen. De persoon die daadwerkelijk de liquide middelen aan boord brengt of van boord haalt, moet bij controle kunnen aantonen dat hij handelt in opdracht van de scheepsagent.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.