Aangifte doen van liquide middelen

U moet aangifte doen van de liquide middelen die u bij u hebt bij het binnenkomen of verlaten van de Europese Unie (EU), als de gezamenlijke waarde daarvan € 10.000 of meer is. Is de waarde € 9.999,99 dan geldt er dus geen aangifteplicht.

Liquide middelen zijn:

 • contant geld
 • waardepapieren
 • waardedragers:
  • muntstukken met een goudgehalte van ten minste 90% en
  • ongemunt goud zoals baren, klompjes of slakken met een goudgehalte van ten minste 99,5%

Aangifte doet u met het aangifteformulier. Welke gegevens u moet invullen staat op dat formulier. U kunt het Aangifteformulier liquide middelen downloaden of erom vragen bij de Douane.

Vul het formulier in. U moet het daarna afgeven bij de Douane als u de EU binnenkomt of verlaat.

Let op!

 • Het maakt niet uit hoe u de EU binnenkomt of verlaat (voorbeelden: vliegtuig, auto, motor, schip, op de fiets, wandelend).
 • Het maakt niet uit hoe u de liquide middelen meeneemt, bijvoorbeeld als handbagage, ruimbagage of in de autokofferbak.
 • U moet ook aangifte doen als u geen eigenaar bent van de liquide middelen.
 • U moet iedere keer als u de EU binnenkomt of verlaat aangifte doen.
 • U doet aangifte in het land waar u de EU binnenkomt of verlaat
 • U hoeft geen aangifte te doen als u met de liquide middelen het vliegtuig of schip waarmee u de EU binnenkomt, níet verlaat.

Reist u binnen de Europese Unie (EU)? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Wel kan de Douane op grond van Nederlandse wetgeving aan u een kennisgevingsverplichting opleggen voor liquide middelen en voor bepaalde waardevolle goederen ter waarde van € 10.000 of meer als u Nederland binnenkomt of verlaat. Dan geldt ook voor documenten die betrekking hebben op vermogensbestanddelen.

Op verzoek van de Douane bent u dan verplicht een kennisgevingsaangifte te doen.

Houd er rekening mee dat u in een aantal landen van de EU wél aangifte moet doen als u liquide middelen meeneemt uit een ander land van de EU. Ook als de waarde minder is dan € 10.000. In Nederland hoeft dat niet.

Waar moet ik aangifte doen als ik reis met een vliegtuig?

Waar doet u aangifte op een luchthaven als u € 10.000 of meer aan geld en waardepapieren meeneemt?

Bij aankomst vanuit een niet EU-land in Nederland

Doe aangifte door u te melden bij de Douane in het zogenoemde 'rode kanaal' (goederen aan te geven). Meld aan de Douane dat u aangifte wilt doen voor liquide middelen.

Bij vertrek uit Nederland naar land buiten de EU

Let op!

 • Doe aangifte vóórdat u eventuele ruimbagage incheckt en door de beveiligingscontrole gaat.
 • U moet de Douane bij controle de liquide middelen kunnen tonen.

Schiphol: Doe aangifte bij de Douane in vertrekhal 3 (Kantoor Tax refund/OB teruggave).

Andere luchthavens in Nederland: Ga naar de Douane en doe aangifte.

Waar moet ik aangifte doen als ik reis met een schip?

Komt u met een schip de EU in Nederland binnen, of verlaat u vanuit Nederland de EU ? Dan doet u aangifte bij het douanekantoor dat bevoegd is in de haven waar u binnenkomt. Welk douanekantoor dat is, vindt u in de Kantorenlijst Douane. Lees ook: Aangeven liquide middelen voor bemanningsleden, passagiers en door scheepsagenten van zeeschepen.

Bewijs van aangifte

Na uw aangifte krijgt u een bewijs dat u aangifte hebt gedaan.

Welke taal?

De Nederlandse Douane accepteert aangifteformulieren die zijn ingevuld in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Vreemde valuta

Liquide middelen in een vreemde valuta moeten worden omgerekend naar euro's. Wanneer het bedrag omgerekend een waarde heeft van € 10.000 of meer, dan moet u daarvan aangifte doen.

Overtredingen

Vervoert u liquide middelen met een gezamenlijke waarde van € 10.000 euro of meer, maar u doet geen aangifte, onvolledig aangifte of onjuist aangifte? Dan riskeert u een boete van minimaal € 1.000 en maximaal € 21.750 of gevangenisstraf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.