Aangifte doen van liquide middelen

U moet aangifte doen van de liquide middelen die u bij u hebt bij het binnenkomen of verlaten van de Europese Unie (EU), als de waarde daarvan € 10.000 of meer is. Met het doen van aangifte voldoet u aan de meldingsplicht. U hoeft geen belasting te betalen. Aangifte doet u met het aangifteformulier. Welke gegevens u moet invullen staat op dat formulier. U kunt het Aangifteformulier liquide middelen downloaden of erom vragen bij de Douane. 

Vul het formulier in. U moet het daarna afgeven bij de Douane als u de EU binnenkomt of verlaat. U mag ook een aangifteformulier uit 1 van de andere landen van de Europese Unie (EU) gebruiken.

Reist u binnen de Europese Unie (EU)? Dan hoeft u geen aangifte te doen. Let op: In een aantal landen van de EU moet u op grond van nationale wetgeving wel aangifte doen als u liquide middelen meeneemt uit een ander land van de EU. In Nederland is dat niet zo.

Let op!

  • Het maakt niet uit hoe u de EU binnenkomt of verlaat (voorbeelden: vliegtuig, auto, motor, schip, op de fiets, wandelend).
  • Het maakt niet uit hoe u de liquide middelen meeneemt, bijvoorbeeld als handbagage, ruimbagage of in de autokofferbak.
  • U moet ook aangifte doen als u geen eigenaar bent van de liquide middelen.
  • U moet iedere keer als u de EU binnenkomt of verlaat aangifte doen.
  • U doet aangifte in het land waar u de EU binnenkomt of verlaat
  • U hoeft geen aangifte te doen als u met de liquide middelen het vliegtuig of schip waarmee u de EU binnenkomt, níet verlaat.

Waar moet ik aangifte doen als ik reis met een vliegtuig?

Waar doet u aangifte op een luchthaven als u € 10.000 of meer aan geld en waardepapieren meeneemt?

Bij aankomst vanuit een niet EU-land in Nederland

Doe aangifte door u te melden bij de Douane in het zogenoemde 'rode kanaal' (goederen aan te geven). Meld aan de Douane dat u aangifte wilt doen voor liquide middelen.

Bij vertrek uit Nederland naar land buiten de EU

Let op

Doe aangifte vóórdat u door de paspoortcontrole en beveiligingscontrole gaat.

Schiphol: Doe aangifte bij de Douane in vertrekhal 3 (Kantoor Tax refund/OB teruggave).

Andere luchthavens in Nederland: Ga naar de Douane en doe aangifte.

Waar moet ik aangifte doen als ik reis met een schip?

Komt u met een schip de EU in Nederland binnen, of verlaat u vanuit Nederland de EU ? Dan doet u aangifte bij het douanekantoor dat bevoegd is in de haven waar u binnenkomt. Welk douanekantoor dat is, vindt u in de Kantorenlijst Douane. Lees ook: Aangeven liquide middelen voor bemanningsleden, passagiers en door scheepsagenten van zeeschepen.

Bewijs van aangifte

Na uw aangifte krijgt u een bewijs dat u aangifte hebt gedaan. Daarmee kunt u in andere landen en gebieden aantonen dat u aangifte heeft gedaan in Nederland.

Welke taal?

De Nederlandse Douane accepteert aangifteformulieren die zijn ingevuld in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Vreemde valuta

Liquide middelen in een vreemde valuta moeten worden omgerekend naar euro's.

Overtredingen

U vervoert € 10.000 euro of meer aan liquide middelen, maar doet geen aangifte, onvolledige aangifte of onjuiste aangifte? Dan riskeert u een boete van minimaal € 1.000 en maximaal € 20.250 of gevangenisstraf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.