Aanvullende informatie over geld over de grens meenemen

Hieronder vindt u achtergrondinformatie over de Verordening Liquide middelen.

Waarom aangifte doen voor liquide middelen?

De Europese Unie (EU) wil de volgende zaken aanpakken:

  • het witwassen van geld
  • het financieren van terroristische activiteiten

Wat gebeurt er met de gegevens van mijn aangifte?

De Nederlandse Douane geeft gegevens van uw aangifte door aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Die geeft verdachte transacties door aan de regionale politiediensten of aan Belastingdienst/FIOD. De FIU geeft informatie door aan en werkt internationaal samen met andere financiële inlichtingeneenheden.

U mist uw vervoermiddel

De Douane is bevoegd te controleren op het meenemen van liquide middelen. Mist u door onze controle als gevolg van het niet voldoen aan de aangifteplicht uw vliegtuig of schip? Dan accepteert de Douane hiervoor geen aansprakelijkheid.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.