Aanvullende informatie over geld over de grens meenemen

Hieronder vindt u achtergrondinformatie over de Verordening Liquide middelen.

Waarom aangifte doen voor liquide middelen?

De Europese Unie (EU) wil de volgende zaken aanpakken:

  • het witwassen van geld
  • het financieren van terroristische activiteiten

Wat gebeurt er met de gegevens van mijn aangifte?

De Nederlandse Douane geeft gegevens van uw aangifte door aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Die geeft verdachte transacties door aan de regionale politiediensten of aan Belastingdienst/FIOD. De FIU geeft informatie door aan en werkt internationaal samen met andere financiële inlichtingeneenheden.

Overtredingen

U vervoert € 10.000 of meer aan liquide middelen, maar doet geen aangifte, onvolledige aangifte of onjuiste aangifte? Dan riskeert u een boete of gevangenisstraf.

Wanneer neemt de Douane liquide middelen in bewaring?

Is uw aangifte liquide middelen onvolledig? Of hebt u geen aangifte gedaan terwijl u dat wel moest doen? Dan kan de Douane uw liquide middelen in bewaring te nemen. U krijgt ze terug zodra u de ontbrekende gegevens naar overtuiging van de Douane, hebt verstrekt.

U mist uw vervoermiddel

De Douane is bevoegd te controleren op het meenemen van liquide middelen. Mist u door onze controle als gevolg van het niet voldoen aan de aangifteplicht uw vliegtuig of schip? Dan accepteert de Douane hiervoor geen aansprakelijkheid.

Soms ook aangifte doen in EU-land van bestemming of van vertrek (nationale aangifteplicht)

In een aantal landen van de Europese Unie (EU) moet u ook aangifte doen als u liquide middelen meeneemt uit een ander land van de EU. In Nederland is dat niet zo.

Het kan zijn dat u bij aankomst op een andere plaats in de EU op basis van nationale wetgeving opnieuw aangifte moet doen. Er zijn landen binnen de EU waar u op basis van nationale wetgeving aangifte moet doen voor de liquide middelen die u dat land binnenbrengt of meeneemt. Deze nationale aangifteplicht geldt dan naast de Europese aangifteplicht de regels die op dit deel van de website zijn uitgelegd. Informeer daarvoor bij de Douane in het land van uw vertrek of bestemming.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.