ANBI-status controleren

U kunt opzoeken of een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

De staat, gemeenten, provincies en waterschappen zijn automatisch algemeen nut beogende instellingen. Deze instellingen worden niet door de Belastingdienst aangewezen en kunt u dus ook niet vinden met het programma ANBI opzoeken. 

Let op!

Niet alle betalingen aan een ANBI mag u aftrekken als gift. Lees meer over de voorwaarden die gelden als u een gift wilt aftrekken

Begindatum, einddatum, intrekkingsdatum

Als u met het zoekprogramma een instelling hebt gevonden, kunnen achter de naam en vestigingsplaats van de instelling verschillende data staan:

 • Begindatum
  de datum waarop wij de instelling hebben aangewezen als (culturele) ANBI
 • Einddatum
  de datum vanaf wanneer de instelling geen (culturele) ANBI meer is
 • Intrekkingsdatum
  de dagtekening van de beslissing waarin wij de aanwijzing als (culturele) ANBI hebben ingetrokken

Zijn de einddatum en de intrekkingsdatum niet ingevuld? Dan is de instelling nog steeds een (culturele) ANBI.

Let op!

De intrekkingsdatum kan later zijn dan de einddatum. Wij hebben de aanwijzing dan met terugwerkende kracht ingetrokken. Hebt u een gift gedaan aan een instelling? En blijkt later dat deze instelling toen geen (culturele) ANBI meer was? Als u dat toen niet kon weten, mag u deze gift toch aftrekken als deze gift is gedaan vóór de intrekkingsdatum.

Internetadres

In het programma ANBI opzoeken treft u ook een link aan naar de eigen internetsite van de ANBI. Via die link vindt u een aantal gegevens, die de instellingen moeten publiceren. De ANBI’s zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de link die zij aan ons aanleveren. Werkt de link niet? Neemt u dan contact op met de ANBI zelf.  

Kunt u de instelling die u zoekt, niet vinden?

Het is mogelijk dat u een instelling niet kunt vinden met het programma ANBI opzoeken. Bijvoorbeeld, omdat:

 • de instelling nooit is aangewezen als ANBI
 • de instelling wel is aangewezen als ANBI, maar bij de notaris is opgericht onder een andere naam

Overzicht ANBI's

Wilt u een overzicht van alle instellingen die als ANBI zijn aangewezen, kijk dan in het overzicht Open data - ANBI.

De instelling is bij de notaris opgericht onder een andere naam

Het zoekprogramma kent de officiële naam waaronder een instelling is opgericht bij de notaris (statutaire naam). Deze naam kan afwijken van de naam die bij u bekend is (publieksnaam). Als de publieksnaam bij ons bekend is, kunt u de instelling ook op die naam vinden. Wilt u zeker weten of een instelling is geregistreerd als ANBI? Neem dan contact op met de instelling en vraag of dat zo is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.