Lening aan een startende ondernemer (kwijtgescholden durfkapitaal)

Hebt u in 2010 geld geleend aan een startende ondernemer? En schold u in 2018 (een deel van) deze lening kwijt? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u het bedrag van deze kwijtgescholden lening in 2018 aftrekken.

Vanaf 2019 bestaat de regeling niet meer.

Voorwaarden aftrek kwijtgescholden lening

U mag het bedrag van de kwijtgescholden lening aan een startende ondernemer aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt het geld in 2010 aan de startende ondernemer geleend.
  • Wij hebben de lening erkend als een belegging in durfkapitaal.
  • U schold de lening kwijt binnen 8 jaar nadat u het geld hebt uitgeleend. Bij een faillissement of uitstel van betaling kunt u ons vragen deze periode te verlengen.
  • U hebt van ons een beschikking verliesvaststelling ontvangen.  In deze beschikking staat het bedrag dat u mag aftrekken. U kunt een beschikking verliesvaststelling aanvragen bij het belastingkantoor waaronder de startende ondernemer valt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.