Berekening aftrek als uw prestatiebeurs een lening blijft

Blijft uw prestatiebeurs een lening? En mocht u in de jaren waarin u de beurs ontving minder studiekosten aftrekken, omdat u rekening moest houden met de prestatiebeurs? Dan mag u in het jaar waarin uw diplomatermijn van 10 jaar verstreek alsnog een bedrag per studiejaar aftrekken. Vanaf 2013 gelden hiervoor vastgestelde bedragen.

Let op!

U mag alleen studiekosten aftrekken voor de studiejaren 2014/2015 en eerder.

Welk bedrag mag u aftrekken?

Hebt u het hele jaar een mbo- of hbo/wo-opleiding gevolgd? In de tabel hieronder ziet u per jaar de vastgestelde bedragen.

Vast bedrag voor scholingsuitgaven per jaar:

 

mbo-opleiding

hbo/wo-opleiding

2015

€ 1.693

€ 2.443

2014

€ 1.677

€ 2.421

2013

€ 1.677

€ 2.421

Hebt u een deel van het jaar een opleiding gevolgd? Of hebt u een deel van het jaar een mbo- opleiding gevolgd en daarna een hbo-opleiding? U moet dan gebruik maken van de tabel hieronder.

Vast bedrag voor scholingsuitgaven per maand in een jaar:

 

mbo-opleiding

hbo/wo-opleiding

2015

€ 141,08

€ 203,58

2014

€ 139,75

€ 201,75

2013

€ 139,75

€ 201,75

Let op!

  • Was uw prestatiebeurs lager dan het bedrag in de tabel dat op u van toepassing is? Dan mag u niet meer aftrekken dan het bedrag van de terug te betalen prestatiebeurs.
  • DUO geeft de hoogte van uw lening door aan de Belastingdienst. U ziet dit bedrag in uw vooraf ingevulde aangifte.

Drempel

Het bedrag dat u mag aftrekken, moet u nog verminderen met de drempel.

Voorbeeld 1

U bent in augustus 2005 begonnen met uw mbo-studie en u had recht op studiefinanciering. U bent gestopt met uw studie zonder dat u uw diploma hebt behaald. In september 2015 krijgt u bericht van de DUO dat uw prestatiebeurs definitief een lening blijft.

U mag in 2015 alsnog een bedrag aftrekken dat u van 2005 tot en met 2009 niet mocht aftrekken omdat u een prestatiebeurs kreeg. In de jaren 2005 en 2009 hebt u een deel van het jaar de opleiding gevolgd. Het bedrag dat u in 2015 mag aftrekken voor een mbo-opleiding is vastgesteld op € 141,08 per maand. In 2006, 2007 en 2008 hebt u het hele jaar de opleiding gevolgd. Het bedrag dat u in 2015 mag aftrekken voor een mbo-studie is vastgesteld op € 1.693 per studiejaar. In dit voorbeeld is de ontvangen prestatiebeurs lager dan het vastgestelde bedrag en moet u bij de berekening uitgaan van het lagere bedrag.

Jaar

2005 

 augustus t/m december

2006

2007

2008

2009 

januari t/m juli

Vast bedrag

€ 706

€ 1.693

€ 1.693

€ 1.693

€ 987

Prestatiebeurs

€ 371

€ 891

€ 895

€ 899

€ 528

In dit voorbeeld mag u in 2015 nog een bedrag van € 3.584 (€ 371+ € 891+ € 895 + € 899 + € 528) als studiekosten opgeven in uw aangifte. Dit bedrag moet u nog verminderen met de drempel van € 250. Uw aftrek scholingsuitgaven in 2015 is € 3.334

Voorbeeld 2

U bent in september 2005 begonnen met uw hbo-studie en u had recht op studiefinanciering. U bent gestopt met uw studie zonder dat u uw diploma hebt behaald. In september 2015 krijgt u bericht van de DUO dat uw prestatiebeurs een lening blijft. U mag in 2015 alsnog een bedrag aftrekken dat u van 2005 tot en 2009 niet mocht aftrekken omdat u een prestatiebeurs kreeg. In de jaren 2005 en 2009 hebt u een deel van het jaar de opleiding gevolgd. Het bedrag dat u in 2015 mag aftrekken voor een hbo-opleiding is vastgesteld op € 203,58 per maand. In 2006, 2007 en 2008 hebt u het hele jaar de opleiding gevolgd. Het bedrag dat u in 2015 mag aftrekken voor een hbo-studie is vastgesteld op € 2.443 per studiejaar. In dit voorbeeld is de ontvangen prestatiebeurs hoger dan het vastgestelde bedrag en moet u bij de berekening uitgaan van het vastgestelde bedrag.

Jaar

2005 

 september t/m december

2006

2007

2008

2009 

januari t/m augustus

Vast bedrag

€ 815

€ 2.443

€ 2.443

€ 2.443

€ 1.629

Prestatiebeurs

€ 1.250

€ 3.000

€ 3.012

€ 3.020

€ 1.862

In dit voorbeeld mag u in 2015 nog een bedrag van € 9.773 (€ 815 + € 2.443 + € 2.443 + € 2.443 + € 1.629) als studiekosten opgeven in uw aangifte. Dit bedrag moet u nog verminderen met de drempel van € 250. Uw aftrek scholingsuitgaven in 2015 is € 9.523.

Fiscaal partnerschap en aftrek studiekosten

Als u studiekosten wilt aftrekken, is het belangrijk om te weten of u een fiscale partner hebt.

Zie ook

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.