Berekening aftrek studiekosten met studiefinanciering

Volgt u een studie? En krijgt u hiervoor studiefinanciering? Of krijgt u geen studiefinanciering terwijl u er wel recht op hebt? Uw studiekosten over de jaren 2014/2015 en eerder kunt u misschien aftrekken.
 

Let op!

Om de aftrek van studiekosten in een belastingaangifte te berekenen, moet u uitgaan van een kalenderjaar. Het gaat dus altijd om de kosten van 2 verschillende studiejaren.

Studiejaar 2015/2016 en later

U kunt de kosten voor deze studiejaren niet aftrekken als u deze hebt betaald na 30 juni 2015. Hebt u de kosten betaald voor 1 juli 2015? Dan mag u deze wel aftrekken.

Studiejaar 2014/2015 en eerder

Volgt u een studie in het studiejaar 2014/2015 en eerder? En kreeg u in die jaren studiefinanciering? Dan kunt u die kosten aftrekken. U berekent de aftrekbare kosten als volgt: 

 • Neem de aftrekbare kosten  van de studie die u volgt.
 • Trek hiervan af de basisbeurs of prestatiebeurs die u kreeg van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Ontvangt u nog een andere vergoeding voor deze studie? Bijvoorbeeld uit een studiefonds of van een werkgever? Trek deze vergoeding dan ook af.
 • Betaalt u in dit jaar nog kosten uit een eerder studiejaar? Dan mag u deze opgeven als gemaakte studiekosten. U hoeft bij deze kosten geen rekening te houden met de ontvangen studiefinanciering of vergoedingen.
 • Haal van het bedrag dat u kunt aftrekken de drempel af.

Volgt u uw studie buiten de standaardstudieperiode? Dan mag u maximaal € 15.000 aftrekken. Volgt u uw studie in de standaardstudieperiode? Dan geldt geen maximum.

Studiejaren 2012/2013 en 2011/2012

Wilt u uw studiekosten en andere scholingsuitgaven berekenen over de studiejaren 2012/2013 of 2011/2012? Dan is de berekening anders. Gebruik daarvoor de aangifte inkomstenbelasting. Deze helpt u met de berekening. 

Voorbeeld 1

U volgt in het studiejaar 2014/2015 een hbo-opleiding. U ontvangt € 79,43 per maand aan studiefinanciering. U maakt de volgende kosten:

 • Lesgeld: € 1.250
 • Boeken, verplicht voorgeschreven door de opleiding: € 565
 • Pennen, schriften en dergelijke door u zelf aangeschaft maar niet door de opleiding voorgeschreven: € 75

De aftrek berekent u als volgt:

Aftrekbare kosten € 1250 + € 565 (lesgeld en boeken) = € 1.815. De uitgaven voor pennen, schriften en dergelijke zijn niet aftrekbaar.

Trek hiervan af de ontvangen studiefinanciering € 953,16 (€ 79,43 x 12 maanden)

Dit geeft een bedrag van € 861,84

Hiervan haalt u de drempel af van € 250.

Uw aftrekbare studiekosten en scholingsuitgaven: € 611,84

Voorbeeld 2

U volgt in het studiejaar 2014/2015 een hbo-opleiding. U ontvangt € 262,25 per maand aan studiefinanciering. U maakt de volgende kosten:

 • Lesgeld: € 1.250
 • Boeken, verplicht voorgeschreven door de opleiding: € 565
 • Pennen, schriften en dergelijke door u zelf aangeschaft maar niet door de opleiding voorgeschreven: € 75

De aftrek berekent u als volgt:

Aftrekbare kosten € 1.250 + € 565 (lesgeld en boeken) = € 1.815. De uitgaven voor pennen, schriften en dergelijke zijn niet aftrekbaar.

Trek hiervan af de ontvangen studiefinanciering: € 3.147 (€ 262,25 x 12 maanden)

Uw ontvangen studiefinanciering is hoger dan de gemaakte kosten. U kunt geen studiekosten aftrekken.

Fiscaal partnerschap en aftrek studiekosten

Als u studiekosten wilt af trekken, is het belangrijk om te weten of u een fiscale partner hebt.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.