Berekening aftrek studiekosten zonder studiefinanciering

Tel alle aftrekbare kosten  voor uw studie bij elkaar op. Trek daarvan af:

  • de ontvangen vergoedingen, bijvoorbeeld een vergoeding van uw werkgever
  • de drempel  

Volgt u uw studie buiten de standaardstudieperiode? Dan mag u maximaal € 15.000 aftrekken. Volgt u uw studie in de standaardstudieperiode? Dan geldt geen maximum.

Vergoeding in delen

Ontvangt u een vergoeding voor uw studie in delen? Bijvoorbeeld iedere maand? Dan moet u met het totale bedrag van de vergoeding rekening houden bij de berekening. De vergoeding die u krijgt is een tegemoetkoming voor uw kosten. Het maakt hierbij niet uit of u de kosten in 1 keer betaalt of in delen.

Voorbeeld 1

U volgt in de avonduren een hbo-opleiding. Van uw werkgever ontvangt u een vergoeding van € 100 per maand voor deze studie. U maakt voor het studiejaar 2015/2016 de volgende kosten:

  • Lesgeld € 1.650, betaald in september 2015
  • Voorgeschreven boeken € 450, betaald in augustus 2015

Uw totale aftrekbare studiekosten zijn € 2.100 (€ 1.650 + € 450).

Trek hiervan af de ontvangen vergoeding van uw werkgever € 1.200 (12 x € 100).

Dit geeft een bedrag van € 900. 

Hiervan haalt u nog de drempel af: € 250

Uw aftrekbare studiekosten in uw aangifte 2015 zijn € 650.

Voorbeeld 2

U volgt in de avonduren een hbo-opleiding. Van uw werkgever ontvangt u een vergoeding van € 150 per maand voor deze studie. U maakt voor het studiejaar 2015/2016 de volgende kosten:

  • Lesgeld € 1.250, betaald in september 2015
  • Voorgeschreven boeken € 400, betaald in augustus 2015

Uw totale aftrekbare studiekosten zijn € 1.650 (€ 1.250 + € 400).

Trek hiervan af de ontvangen vergoeding van uw werkgever € 1.800 (12 x € 150).

Uw ontvangen vergoeding van uw werkgever is hoger dan de gemaakte kosten. U kunt geen studiekosten aftrekken.

Levenlanglerenkrediet

Hebt u een levenlanglerenkrediet aangevraagd voor het volgen van een opleiding? Dan mag u de gemaakte studiekosten aftrekken. Het levenlanglerenkrediet is geen vergoeding voor de gemaakte studiekosten. U hoeft hier dus geen rekening mee te houden bij de berekening.

Fiscaal partnerschap en aftrek studiekosten

Als u bij het aangifte doen studiekosten wilt af trekken, is het belangrijk om te weten of u een fiscale partner hebt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.