U volgt een studie en u krijgt studiefinanciering

De regels voor de aftrek van scholingsuitgaven zijn de afgelopen jaren een aantal keren gewijzigd. Kijk bij het studiejaar voor de situatie die op u van toepassing is.

Wat verstaan wij onder studiefinanciering?

Onder studiefinanciering verstaan wij:

  • een basisbeurs
  • een basislening
  • een aanvullende beurs
  • een collegegeldkrediet
  • een prestatiebeurs
  • een lening bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
  • een uitkering die vergelijkbaar is met studiefinanciering
  • een reisvoorziening (Ov-kaart)

Let op!

Hebt u recht op studiefinanciering? Maar hebt u deze niet aangevraagd? Dan gelden voor u dezelfde regels als wanneer u wel studiefinanciering krijgt.

Studiejaar 2015/2016 en later

Vanaf 1 juli 2015 zijn de regels voor de aftrek van studiekosten gewijzigd. Hebt u recht op studiefinanciering of krijgt u deze? En studeert u in het studiejaar 2015/2016 of later? En hebt u daarvoor studiekosten gemaakt? Dan hebt u geen aftrek voor deze studiekosten als u die na 1 juli 2015 hebt betaald.

Studiejaar 2014/2015 en eerder

De kosten die u hebt gemaakt voor uw studie in de studiejaren 2014/2015 en eerder kunnen aftrekbaar zijn. Bij de berekening moet u echter wel rekening houden met de ontvangen studiefinanciering. Hebt u voor het studiejaar 2014/2015 en eerder nog kosten betaald na 30 juni 2015? Kijk dan bij ‘Berekening aftrek studiekosten met studiefinanciering’ of deze kosten aftrekbaar zijn.
 

Let op!

Kon u voor de studiejaren 2014/2015 en eerder alléén de reisvoorziening (OV-kaart) krijgen? Dan mag u de kosten aftrekken die u hebt gemaakt voor uw studie. 

Zie ookJavascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.